Политика за поверителност на личните данни и използването на бисквитки

За потребителите в Калифорния, моля вижте Корпоративната политика на АББ за поверително използване на личните данни на потребителите, изисквана съгласно Закона на Калифорния за защита правото на неприкосновеност на потребителите.

1. Въведение

Тази онлайн Политика за поверителност на личните данни и използването на бисквитки ("Политика") се отнася за групата компании АББ, което означава ABB Ltd., Швейцария и за всяко дружество, в което ABB Ltd., Швейцария има пряко или непряко мажоритарно участие или притежава или контролира мнозинството от правата на глас. Компанията АББ, която комуникира с вас или на която вие предоставяте стоки или услуги (наричана оттук нататък "АББ" или "ние"), носи отговорност за обработването на личните ви данни и друга информация свързана с вас (като например бисквитки) и контролира начина на използването им в съответствие с тази политика.

В ABB спазването на вашите права за защита на личните данни е главен приоритет. Тази политика обяснява как използваме личните данни и другата информация за вас, как обработваме тези данни и какви права имате по отношение на вашите лични данни.

2. Кой е отговорен за обработването на личните ви данни?

ABB Ltd. и нейните дъщерни дружества са отговорни за личните ви данни. За прилагането на поверителността и законите за защита на данните, главният администратор на вашите данни е дъщерното дружество на АББ, което е във връзка с вас. Възможно е и други дъщерни дружества на АББ да получат и обработят личните ви данни в качеството си на администратор или обработващ лични данни, затова тази политика се отнася в еднаква степен и за тях.

3. Какъв вид информация събираме и използваме?

Ние събираме и използваме лични данни, които се отнасят за вас във връзка с използването на нашите дигитални канали. Възможно е да събираме следните категории лична информация, както и друга информация свързана с вас (например бисквитки):

 • Идентификационни данни и информация за бизнес контакти, които споделяте с нас, като например име, фамилия, работа/длъжност/титла, служебен имейл, служебен адрес, телефон, мобилен телефон, факс, личен телефон, пол, дата на раждане, потребителско име и парола.
 • Допълнителна информация, която ни предоставяте докато използвате платформата, регистрирате акаунт и предоставяте исканата услуга, например интерес към продуктите на АББ, предпочитания за абонамент, лични предпочитания, информация за профила ви (автобиография), постове в дигиталните канали, коментари, мнения, изображения и видео записи, кредитна карта и друга информация във връзка с плащанията.

Електронно идентифициране на данните и информацията събирана от системите за комуникация, IT приложенията и уеб браузъра, като използване на информационна технология (достъп в системата, използване на IT и интернет), идентификатор на устройството (ID на мобилното устройство, IP адрес, вид браузър, настройки на браузъра, час на достъпа и URL адрес, бисквитки), регистрация, потребителско име и парола, данни за получаване на достъп и лог файлове, ID на аналитичната обработка, търсене, уеб регистрация и звукови записи (например записи на гласова поща/телефон, Skype записи).

Ако искате да получите информация за дейността по обработването на конкретни лични данни, можете да отправите искането си на адрес www.abb.com/privacy.

4. Защо използваме личните ви данни?

Ние използваме личните ви данни и друга информация, описана по-горе, за следните цели:

 • да разберем какви са вашите интереси и предпочитания във връзка с дигиталните канали на АББ
 • да регистрираме акаунт, да ви дадем достъп и да удостоверим вашата идентичност в дигиталните канали на АББ;
 • да регистрираме акаунт, да ви дадем достъп и да удостоверим вашата идентичност в дигиталните канали на АББ;
 • за абониране и в течение на абонамента да проследяваме коментарите, постовете, статиите, авторите, новините и актуализациите за продуктите и услугите на АББ;
 • в течение на създаването и публикуването на медийни и прес съобщения да изготвяме брошури, новини, медийни активи (като изображения, видео записи), бюлетини и т.н.;
 • да подготвяме статии, които ще се публикуват на вътрешните и външните дигитални канали на АББ;
 • да ви предоставим възможност да създадете собствен профил в дигиталните канали на АББ, например за да качвате постове, коментари, да проследявате постове и дискусии, да се абонирате за бюлетини и т.н.;
 • да ви предоставим възможност да съставяте постове, коментари, съдържание, да участвате във викторини и да публикувате мнения в дигиталните канали на АББ;
 • в хода на споделяне на обяви за работа в дигиталните канали на АББ;
 • да окажем съдействие на клиента, както и да обработим, преценим и отговорим на искания и запитвания;
 • да получим вашето изображение и лични данни в хода на някакво събитие, да покажем впечатления от някое събитие; и
 • да създадем списъци с лица за контакт във връзка с конкретни теми.Ние събираме само такива лични данни от вас, които са ни необходими за горепосочените цели. За статистически цели, усъвършенстване на нашите услуги и изпитване на нашите IT системи използваме доколкото е възможно анонимизирани данни. По-конкретно, такива данни не могат да се използват директно или индиректно, за да ви идентифицират или посочат като конкретно лице.

  Предлагаме някои дигитални канали, където можете да публикувате информация за сайта, която след това ще бъде на разположение на другите посетители на сайта. Примери за това са дискусионни форуми и коментари за блогове. Когато качвате пост, основната информация, която ви идентифицира като автор на поста, ще бъде на разположение на другите посетители заедно с публикацията ви. Тази информация включва името ви или с други думи, и там, където е подходящо, може да включва и друга информация като името на страната ви или името на компанията или организацията, за която работите. Вие имате контрол над тези данни във вашия потребителски профил, т.е. можете да контролирате това, което ще се вижда на вашите постове.

  Ние показваме статистическа информация, информация отнасяща се до репутацията, както и друга подобна информация, свързана с вашия потребителски акаунт. Примери за това са брой постове публикувани от вас във форуми или рейтинг, който показва оценката на другите посетители за ползата от вашите постове. За повече подробности, моля вижте справочните страници за всяка услуга.

  5. Какво ще стане, ако не ни предоставите информацията, която сме ви поискали, или вие поискате от нас да спрем обработването на вашата информация?

  Когато става въпрос за операции по обработване, свързани с дигиталните канали на ABB (както са описани по-горе), ABB няма да може да установи, поддържа или прекрати адекватни бизнес отношения с вас или вашето дружество и по принцип да осъществи целите описани по-горе без някои лични данни. Въпреки че не можем да ви задължим да споделите с нас личните си данни, моля да имате предвид, че това би довело до последствия с отрицателно въздействие върху използването на платформата, като невъзможност да предоставим исканата услуга, да вземем исканите пред-договорни мерки, да сключим договор с вас или да установим и продължим работата с вас.

  6. Законовата основа, на която разчитаме

  Ние използваме личните ви данни и друга информация, свързана с вас за целите, описани в тази политика, въз основа на някои от следните законови принципи, който от тях е приложим:

 • Ние обработваме личните ви данни с цел изпълнение на договорни задължения, възникнали в резултат от договори с вас или вашето дружество, или като част от пред-договорни мерки, които предприемаме;
 • Ще помолим за вашето съгласие във връзка с дейностите, описани в тази политика за поверителност в случай, че се изискват от приложимия закон, например, когато обработваме данните ви за извършване на аналитична обработка, при което използваме бисквитки на първи и трети страни; или
 • В някои случаи разчитаме на нашите законни интереси при обработването на личните ви данни, доколкото вашите собствени интереси за поверителност нямат превес над тях. Такива интереси могат да включват:
 • По-добро разбиране на поведението на потребителите, за да усъвършенстваме още повече нашите оферти
 • Цели за осигуряване на мрежата и информационна сигурност (например да предотвратим злоупотреба от хакери и атаки при отказ на услуга)
 • Предлагане на персонализирана услуга и комуникации
 • Аналитична обработка и профилиране за бизнес разузнаване
 • Възможност за взаимодействие при продукти и услуги, предлагани от ABB

Ще получите копие от нашата оценка защо можем да обработваме личните ви данни за тези интереси, ако направите искане на адрес www.abb.com/privacy.

7. Страните, с които споделяме личните ви данни (в и извън ЕС и ЕИП или извън страната, където се намира дружеството на ABB, контролиращо вашите данни)

Ние споделяме личните ви данни с други дъщерни дружества на ABB или трети страни само доколкото е необходимо за целите, посочени в таблицата по-долу. При някои услуги, предлагани от нас, вашето членство в групата или потребителски профил ще се виждат от други потребители в същата група и такива данни на потребители също ще се виждат от вас. В случаите, когато споделяме личните ви данни с някое дъщерно дружество или трета страна, така че те да се прехвърлят или да станат достъпни от място извън Европейския съюз (EС”) и Европейското икономическо пространство ("EИП ") или извън страната, където се намира дружеството на ABB, контролиращо вашите данни, ние винаги осигуряваме достатъчно гаранции, за да защитим личните ви данни. Примери за такива гаранции са решението за адекватност на Европейската комисия (прочетете тук повече), Стандартни договори клаузи (прочетете тук повече), сертифициране на Щит за личните данни (прочетете тук повече), и Задължителни фирмени правила (прочетете тук повече). Предприели сме допълнителни мерки за защита на личните ви данни при прехвърлянето на данни от ЕС и ЕИП извън тях, както и извън страната, където се намира дружеството на ABB. Ако искате да видите гаранциите, осигурени от нас, можете да направите искане на адрес www.abb.com/privacy

Категория получател 

 

Място на получателя 

 

Цел 

 

Дъщерни дружества и клонове на АББ Виж списъка на дъщерни дружества на АББЦелите, посочени в тази политика за поверителност 
Бизнес партньори, дистрибутори и посредници на АББ ЕС/ЕИП и извън ЕС/ЕИП (в целия свят)Целите, посочени в тази политика за поверителност 
Доставчици на услуги като IT услуги и независими посредници, работещи от името на АББ ЕС/ЕИП и извън ЕС/ЕИП (в целия свят)Целите, посочени в тази политика за поверителност 
Потенциални или действителни приобретатели на предприятия или активи на АББ ЕС/ЕИП и извън ЕС/ЕИП (в целия свят)За оценката на бизнеса или въпросните активи или за целите, посочени в тази политика за поверителност 
Получатели съгласно изискванията на приложимия закон или съдебен процес, правоприлагане или държавни органи и т.н. ЕС/ЕИП и извън ЕС/ЕИП (в целия свят)Ако се изисква от приложимия закон и законно искане от държавни органи, или законно съдебно изискване 

8. Колко време съхраняваме личните ви данни

В съответствие със задължителното законодателство АББ трябва да съхранява някои лични данни за определен минимален период от време. Ние съхраняваме личните ви данни само доколкото е необходимо за целите, посочени в тази политика за поверителност. След този период изтриваме завинаги личните ви данни, освен ако от нас не се изисква да ги съхраняваме, за да спазим законови или регулаторни задължения или за разрешаването на евентуални спорове. Обърнете внимание, че АББ ще заличи доколкото е необходимо или унищожи брошури, където е използвано вашето изображение; и ще го премахне от всички бази данни, за да се избегне по-нататъшното му използване.

Същевременно, законите за защита на приложимите данни изискват да не съхраняваме лични данни във форма, която позволява идентифициране по-дълго от необходимото за целта, за която те се обработват. Чрез IT приложения и политики ние гарантираме, че личните ви данни, съхранявани при нас, ще бъдат изтрити, когато не са ни необходими.

За повече информация във връзка с конкретни периоди за задържане, отнасящи се за личните ви данни, можете да направите искане на адрес www.abb.com/privacy.

9. Вашите права във връзка с поверителността на данните ви

В зависимост от юрисдикцията на мястото, където сте установени и където се обработват личните ви данни, вие може да имате следните права:

Права за поверителност на данните 

 

Какво означава това за вас 

 

Право на достъп до данните ви 

 

Вие имате правото да поискате от АББ да прегледате или да получите копие от личните данни, които съхраняваме за вас.

 

Право да се коригират данните ви 

 

Може да поискате незабавно да бъдат коригирани неточни или непълни лични данни, които съхраняваме за вас.

 

Право да се изтрият данните ви 

 

Може да пискате да изтрием личните ви данни, когато вече не са необходими, ако приложимото право ни задължава да изтрием данните или обработването им се счита за незаконно.

 

Право да се ограничи обработването на данните ви 

 

Имате правото да ограничите обработването на личните ви данни при конкретни обстоятелства.

 

Право на преносимост на данните 

 

Имате правото да получите личните си данни в структуриран, достъпен за машинен прочит формат за ваши лични цели или да поискате от нас да ги прехвърлим на трета страна.

 

Право на възражение срещу обработването на данни 

 

Имате правото да възразите срещу обработването на личните ви данни, в случай че разчитаме на нашите законни интереси като основа за обработването им, ако правата за защита на данните ви надвишават нашите аргументи за законни интереси.

 

Право да оттеглите съгласието си 

 

Ако АББ ви е поискалa съгласието за обработване на лични данни, вие можете да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди да го оттеглите.

 

Обърнете внимание, че посочените по-горе права не са абсолютни и че не винаги ще бъде възможно вашето искане да бъде изпълнено изцяло. Например, понякога не можем да изтрием или ограничим обработването на личните ви данни, тай като може да имаме законови или договорни задължения да съхраняваме такива лични данни.

Може да поискате изпълнение на правата ви за поверителност на данните на адрес www.abb.com/privacy.

10. Връзка и допълнителна информация

Ако искате достъп до личните си данни, да използвате някое от другите си права посочени по-горе или ако имате въпроси и опасения за начина, по който АББ обработва личните ви данни, можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните в нашата група на адрес privacy@abb.com, или да подадете жалба на адрес www.abb.com/privacy

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или считате, че обработваме личните ви данни противозаконно, може да имате и правото да подадете жалба до Органа за защита на личните данни във вашата страна или по местоживеене или по месторабота, или да потърсите обезщетение чрез съда в случай, че според вас има нарушаване на законите за поверителност на личните данни.

11. Връзки

Външните сайтове, свързани с тези на АББ, са разработени от хора, над които АББ не упражнява контрол. Тези други сайтове могат да поставят свои бисквитки на вашия компютър, да събират данни или да поискат лична информация. За повече информация ви съветваме да преглеждайте политиката за поверителност на всеки сайт.

12. Политика за използването на бисквитки

Бисквитката представлява кратък текстов файл, който даден уебсайт съхранява на вашия компютър или в мобилното ви устройство, когато посещавате сайта. Ние използваме бисквитки, за да подобрим качеството на нашата услуга и за да разберем по-добре как хората използват нашите уебсайтове. Това става като съхраняваме предпочитанията на потребителя в бисквитки и проследяването тенденциите и моделите на потребителите при навигирането в нашите сайтове. Ние използваме бисквитки, за да различаваме посетителите, определяйки анонимен идентификатор на случаен принцип за всеки посетител. Ние може да събираме информация за вашите навици при разглеждането на нашия уебсайт (например посетени страници, линкове, върху които кликвате, време, което прекарвате на определени страници и т.н.).

Бисквитки, които са специфични за сайта на АББ 

Сайтът на АББ използва както бисквитки на „първи страни“ (бисквитки, поставени от АББ на сайта), така и бисквитки на „трети страни“ (бисквитки, поставени от сайт на трета страна, която предоставя услуга на АББ сайта). Бисквитките на първи страни използваме за поддръжка на уебсайта, подобряване използването от потребителите, създаване на профил на вашите интереси, за да ви предоставим индивидуализирана информация според интересите, изразени в съхранените преференции, за проследяване на тенденциите и моделите на потребителите с помощта на доставчици на интернет статистика и за съхраняване на данните, необходими през цялото ви посещение на сайта (например съдържанието на вашата кошница). Бисквитките на трети страни използваме за аналитични цели.

Нашият уебсайт може да използва бисквитки от следните видове:

 • Строго необходими бисквитки: Използват се за цели като маршрутизиране на информацията в мрежата и откриване на грешки при предаване на данните, контрол на електронните канали за комуникация, натоварването на трафика и т.н. Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да се изключат във вашата система.
 • Функционални бисквитки: Използват се например с цел да се запомнят вашите настройки и преференции, историята на вашето посещение на сайта, потребителска идентификация (вход), за по-голяма сигурност, за да позволят на потребителите на социалните мрежи да споделят съдържание и, когато е необходимо, да се пуска отново видео или аудио съдържание. Тези бисквитки са необходими за да ви предоставим конкретни функционалности като част от услугите, които сте поискали на дигиталните канали на АББ.
 • Проследяващи бисквитки от социални плъгин модули: Използват се от сайтове на социални мрежи на трети страни за цели като аналитична обработка, когато ние влагаме съдържание от техния уебсайт на нашия.
 • Аналитични бисквитки на първи и трети страни: Използват се от АББ за цели като измерване на трафика, модели за функциониране и използване на нашия сайт, изпитване на подобрения за уебсайта, откриване на ключови думи с търсачката, които водят до някоя страница или проследяват теми от навигацията на сайта. В случай на наличие на аналитични бисквитки на трети страни, данните са анонимизирани.

По принцип, данните от бисквитките се съхраняват най-много за 24 месеца. За повече информация относно конкретни периоди за съхранение, отнасящи се за бисквитките, можете да направите искане на адрес www.abb.com/privacy.

Ние можем да предоставим линкове към интегрирани решения на трети страни. Това са уебсайтове или платформи, които са синхронизирани с нашия сайт, за да ви предоставят допълнителна функционалност, инструменти или услуги като упътване, събиране на резюмета, споделяне на документи или видео съдържания или изпращане на обявления. Вие приемате и се съгласявате, че ние не сме отговорни за наличието на такива сайтове или източници, че не потвърждаваме, не сме задължени и не носим отговорност за никакво съдържание, реклами, стоки, услуги или други материали, които се намират на такива сайтове или източници, и които са на разположение чрез тях или се предоставят от тях. Ние не носим отговорност за поверителността или други политики на такива сайтове и не можем да гарантираме сигурността на никоя ваша лична информация, която ни предоставите или която се събира от такива сайтове. Препоръчваме ви да преглеждате политиките за поверителност и условията на тези свързани сайтове.

Как да управлявате бисквитките

Вие можете да настроите браузъра си да отказва всички бисквитки или да ви известява, когато ви се изпраща бисквитка. Някои характеристики или услуги на вашите сайтове обаче може би няма да функционират правилно без бисквитки.

Дата на издаване: 23 декември 2019 г.

Select region / language