Sähkön laatu

Kondensaattorit ja suodattimet parantavat virransyötön laatua ja tehokkuutta

ABB:n kondensaattoreiden ja suodattimien tuotevalikoima sisältää kattavasti suur-, keski- ja pienjänniteluokan kondensaattoreita ja suodattimia, joilla voidaan vastata kaikentyyppisiin virransyötön laatukysymyksiin. ABB:n valikoima sisältää myös monenlaisia ratkaisuja rakennusten kompensointivaatimuksiin optimaalisesti mitoitetuista kondensaattoripaketeista uusimman tekniikan mukaisin aktiivisiin, portaattomiin tasauslaitteisiin.

Rakennusten valaistusjärjestelmät, toimistolaitteet ja huoltolaitteistot, kuten LVI-laitteet, hissit ja UPS-järjestelmät, aiheuttavat erilaisia sähkönsyötön laatuongelmia.

Kuormat luovat yliaaltoja tai "sähköistä saastetta". Jos sähköjärjestelmän yliaaltotasot ovat liian korkeita, aiheutuu kuormitusvikoja tai virhetoimintoja, järjestelmäkatkokset lisääntyvät ja asennetut suojalaitteet ylikuormittuvat ja saattavat laueta. Lisäksi yliaaltoja koskevat säännösten vaatimukset eivät ehkä enää täyty.

Rakennuksissa käytetyissä sovelluksissa on merkittävällä määrällä kuormia on yksivaiheinen liitäntä, joka ottaa epäsymmetristä virtaa sähkönsyötöstä ja luo jännite-epätasapainoa järjestelmään. Tämä lisää järjestelmän häviöitä ja johtaa laitteiston elinkaaren lyhenemiseen ja jopa vikaantumiseen.  Kaikki tämä johtaa lopulta rakennuksen käyttökustannusten kasvuun.

Lisäksi tietyissä sovelluksissa rakennuksen kuormien tehokerroin voi olla sekä induktiivinen että kapasitiivinen, jolloin tarvitaan tasainlaitteistoa, joka pystyy käsittelemään molemmat tapaukset.

Ihannetapauksessa ratkaisumme sisällytetään järjestelmään jo suunnitteluvaiheessa. Valitsemalla ABB:n kumppanikseen asiakkaat saavat käyttöönsä kattavat analyysi- ja suunnittelutaidot sähkönsyötön laatuongelmien ratkaisua varten. ABB:ltä asiakkaat saavat yhdeltä luukulta täydellisen tuotevalikoiman sähkönlaadun varmistamista varten. Valikoimaa tukee maailmanlaajuinen palveluorganisaatio, joka tarjoaa paikallista palvelua.

Tärkeimmät hyödyt:
  • Sähköjärjestelmän ongelmaton toiminta, lyhentyneet häiriöajat ja parantunut loppukäyttäjän kokemus    
  • Määräystenmukaisuus
  • Mahdollinen käyttökustannusten ja hiilidioksidipäästöjen väheneminen

Katso myös

Select region / language