SattCon 200 hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

ABB:n SattCon 200 on kompakti integroiduilla riviliittimillä varustettu Satt-prosessinohjain keskisuuriin ja suuriin sovelluksiin.

SattCon 200 on keskisuurten ja suurten sovellusten kattava prosessinohjaustyökalu. Samoja I/O-yksiköitä voidaan käyttää keskitettyinä tai hajautettuina. Molempia voidaan myös yhdistää samaan SattCon 200 -kokoonpanoon. 

Monissa ohjausjärjestelmissä toimintoja, esimerkiksi hälytysten käsittely, on toteutettava järjestelmän ulkopuolella. Näin ei ole SattCon 200 -järjestelmän kohdalla. Vakiotoimintojen luettelo sisältää 16 erillistä ohjelmoitavien logiikkaohjainten ohjelmamoduulia, tietojen tallennusrekisterit, reseptien käsittelyn, erinomaiset säätöpiiriominaisuudet, ajastimia ja laskureita, tekstitiedon käsittelyominaisuudet, kehittyneen hälytysten käsittelyn, automaattisen virityksen, käyttövalmiit PID-säätimet sekä integroidun tiedonsiirron.

Kompaktit laitteet säästävät tilaa ja integroidut riviliittimet vähentävät kaapeloinnin tarvetta ja nopeuttavat asennusta. 

SattCon 200 -järjestelmän elinkaaren vaihe
SattCon 200 on elinkaarensa aktiivisessa vaiheessa. ABB:llä on valmiit, useissa suurissa laitoksissa käytetyt muuntotyökalut SattCon 200 -järjestelmän korvaamiseen AC 800M -ohjaimilla.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tue ja ylläpidä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
Select region / language