SattLine Workstation -käyttöliittymä hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

ABB:n SattLine Workstation on SattLine-tuoteperheen käyttöliittymä kunnossapitoon, valvontaan, näkymien luomiseen ja ohjelmien konfigurointiin.

Käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka tuottaa prosessista kattavan yleiskuvan, tarkemman näkymän prosessin tiettyyn osaan ja visuaalista realismia luovat animaatiot, auttaa kehittämään operaattorien osaamista ja itseluottamusta sekä prosessin turvallisuutta.

SattLine-järjestelmän graafinen osa täyttää kaikki turvallisen ja nopean operaattoritoiminnan vaatimukset. Grafiikka on osa SattLine-ohjausjärjestelmän objekteihin perustuvaa rakennetta. 

SattLine-operaattorikäyttöliittymä – hallintaa
Operaattorit voivat valita itselleen optimaalisen roolin prosessissa. He voivat valvoa omaa vastuualuettaan, toimia ongelmatilanteissa ja ohjata järjestelmää ennakoivasti etsien mahdollisuuksia prosessin optimointiin ja laadun parantamiseen.

Tämän mahdollistavat ainutlaatuiset ikkunat ja zoomausominaisuudet. Järjestelmäikkunoita voidaan määrittää, ohjata ja siirtää nopeasti ja helposti. Käyttäjä voi luoda tiettyyn prosessin osaan liittyviä ikkunoita ja linkittää ne tarvittaessa toimintopainikkeisiin.

Kun käyttäjä zoomaa prosessikuvaa tai symbolia, siitä tulee näkyviin tarkempaa tietoa.

SattLine-operaattorikäyttöliittymä – ergonomiaa
Testeissä on todettu, että useampaa kuin neljää väriä käyttävä grafiikka aiheuttaa helposti väsymystä. Tämän vuoksi SattLine-grafiikassa käytetään perusväreinä harmaan sävyjä ja vältetään vahvojen värien kontrasteja. Näyttö ei rasita silmiä, ja yksi operaattori jaksaa valvoa järjestelmiä pitkään. Tietoa esitetään värien ja symbolien avulla.
Symbolit voidaan näyttää tai piilottaa prosessisignaalin tilan mukaan. Tällä toiminnolla vältetään grafiikan informaatiotulva.

SattLine-operaattorikäyttöliittymä – turvallisuutta
Toiminnoille määritetään käyttöoikeudet, ja operaattorien on kirjauduttava järjestelmään. Kukin SattLine-moduuli, joka vastaa prosessiobjektia, voi kuulua yhteen tai useaan operaattoriryhmään, jolla on siis pääsy vastaaviin toimintoihin.
Kirjautuminen voi tapahtua operaattoriluokan kautta. Salasana voidaan antaa näppäimistöllä tai magneettikortin lukulaitteen avulla. 

Sattline Workstation -järjestelmän elinkaaren vaihe
Sattline Workstation on elinkaarensa aktiivisessa vaiheessa.
ABB:llä on valmiit, useissa suurissa laitoksissa käytetyt muuntotyökalut SattLine Workstation -järjestelmän korvaamiseen System 800xA -järjestelmällä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tue ja ylläpidä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
Select region / language