DOX 10 hajautettuun Satt-ohjausjärjestelmään

DOX 10 on Windows-pohjainen ohjelmistosuunnittelutyökalu ABB:n hajautetun Satt-ohjausjärjestelmän Satt 19" Rack- ja SattCon 200 -ohjaimille.

Tavallisessa PC-tietokoneessa toimivan DOX 10 -ympäristön käyttö on helppoa. Työkalu sisältää vakiomoduulikirjastot. Käyttäjä voi tallentaa ja käyttää uudelleen omia testattuja moduuleja. Näin voidaan säästää aikaa ja parantaa ohjelmistosovellusten laatua.

DOX 10 -työkalussa on käytettävissä viisi ohjelmointitapaa: SFC (Grafcet), Function Block, Ladder Diagram, Instruction List ja Structured Text. Se sisältää myös online-testauksen, virityksen, vianmäärityksen ja ohjelmoinnin toiminnot. 

DOX 10 -työkalun ominaisuudet: 

  • Uudelleenkäytettävyys säästää suunnitteluun kuluvaa aikaa.
  • Erittäin vähäiset laitteistovaatimukset.
  • Online-testaus, viritys, vianmääritys ja ohjelmointi.

DOX 10 -järjestelmän elinkaaren vaihe
DOX 10 on elinkaarensa aktiivisessa vaiheessa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tue ja ylläpidä ohjausjärjestelmääsi

Loading documents
Select region / language