System 800xA Health Check varmistaa järjestelmän optimaalisen toiminnan

Järjestelmän toiminnan arvioinnilla pyritään tunnistamaan toiminnaltaan heikentyneitä alueita sekä tuottamaan korjaavia ja ehkäiseviä suosituksia järjestelmän toiminnan tehostamiseen.

System 800xA Health Check on 800xA-järjestelmän yksityiskohtainen ja kattava tarkastus ja tilan arviointi. Se on keskeinen palvelu, kun halutaan varmistaa järjestelmän hyvä toimintavarmuus ja välttää tuotantokatkokset.

Edut

 • Parantaa ohjausjärjestelmän suorituskykyä, toimintavarmuutta ja luotettavuutta
 • Minimoi häiriöiden riskit
 • Pienentää kunnossapitokustannuksia
 • Helpottaa järjestelmän ylläpitoa
 • Pienentää komponenttirikkojen riskiä

Arvioitavat alueet
T
oiminto tarkastaa seuraavat 800xA-järjestelmän alueet ja validoi ne ABB:n vaatimusten, asiakirjojen ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

 • Järjestelmään on asennettu oikeat ohjelmistot, päivitykset ja ohjelmistoversiot
 • Kaikkien laitteiden asetukset on määritetty oikein
 • Toimialueen ohjainten asetukset
 • Käyttöaste ja tilaparametrit, 800xA-noodien käyttöjärjestelmäasetukset
 • Ohjausjärjestelmäsovellusten konfiguraatio
 • Yleiset järjestelmän ominaisuudet, kuten palvelinkuorman tasapainotus, hälytysten käsittely ja virustorjuntaohjelmisto 
 • Järjestelmädatan ja tietokonenoodien varmuuskopioinnin tila, käytännöt ja menettelyt
 • Laitteistoasennuksen ja käyttöympäristön riskitekijät, kuten tärinä, kosteus, lämpötila,
  pöly ja sähkömagneettinen säteily 
 • Suorittimen kuormitus, lokiluettelot, tehtävien suoritus ja muut AC 800M -ohjainten toiminnot
 • Information Manager -toiminnon ja 800xA-järjestelmän lokin konfigurointiaspektien synkronointi

Tarvitsetko lisätietoa?

Tutustu tarkemmin

My Control System web portal
Loading documents
Select region / language