Osien testauspalvelu hajautettuihin ohjausjärjestelmiin

Selvitä, toimivatko käytössä tai pitkään varastossa olleet varaosasi edelleen.

Osien testauspalvelulla voidaan tarkastaa nopeasti vanhenevien osien tila ja varmistaa, että ne ovat edelleen toimivia ja täyttävät alkuperäiset vaatimukset.

Testin läpäisseet osat suljetaan uudelleen tehtaan etiketeillä, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat toimivia asennettaessa. Jos osa ei toimi, se voidaan korjata ABB:n osien korjauspalvelussa. Laitteen mukana toimitetaan aina testausraportti.

Palvelut elinkaaren eri vaiheissa
Palvelujen saatavuus vaihtelee tuotteen elinkaaren vaiheen mukaan.

Active Classic Limited Obsolete
Osien testauspalvelu
Tilattava erikseen

Palvelu on saatavana seuraaville järjestelmäperheille:

  • System 800xA
  • Advant OCS -järjestelmät, joissa käytetään Master-ohjelmistoa
  • Advant OCS -järjestelmät, joissa käytetään MOD 300 -ohjelmistoa
  • Satt
  • Symphony DCI System Six
  • Symphony Harmony/INFI 90

Tarvitsetko lisätietoa?

Explore related services:

Loading documents
Select region / language