800xA Information Manager

800xA Information Management sisältää älykkäät toiminnot, joilla eri sovelluksista tulevat reaaliaikaiset tiedot ja historiatiedot saadaan käyttöön laajoissa automaatiojärjestelmissä.

Kestävän kilpailuedun saavuttaminen ja säilyttäminen vaatii valmistus- ja prosessiteollisuudelta nopeaa sopeutumista muutokseen; tätä varten tarvitaan oikeaa tietoa oikeaan aikaan ja oikeassa yhteydessä.

Tuottavuuden lisäämisen esteenä on usein tietojen keruu lukuisista erilaisista lähteistä, datan muuntaminen merkitykselliseksi tiedoksi ja sen esittäminen oikeassa asiayhteydessä käyttöhenkilöstölle, kunnossapitoon, tekniseen suunnitteluun ja johdolle.

800xA Information Management sisältää älykkäät toiminnot, joilla eri sovelluksista tulevat reaaliaikaiset tiedot ja historiatiedot saadaan käyttöön laajoissa automaatiojärjestelmissä. Eri henkilöstöryhmät pystyvät tällöin tekemään nopeita ja perusteltuja päätöksiä ja parantamaan toiminnallaan laitoksen tehokkuutta ja kannattavuutta.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tiedot
Työkalut
Sovellukset
800xA Information Management -järjestelmän toiminnoilla voidaan toteuttaa turvallinen tallennus ja erilaisia yleisiä ja erityisiä tietorakenteita. Avoin ja hajautettu arkkitehtuuri tukee tietojen tallennusta joko yhteen historiapalvelinpaikkaan tai kahteen palvelimeen/paikkaan, mikä lisää vikasietoisuutta.

Raakadatan tallennus: Hierarkkisilla rakenteilla saadaan erilaisia tallennusmahdollisuuksia. Korkean resoluution tietoja voidaan tallentaa lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Järjestelmässä voidaan myös valita alemman resoluution tietojen pitkäaikainen tallennus, jolloin tilaa kuluu vähemmän.

Panostuotanto: Tuotantotietoloki järjestää prosessin tärkeät tiedot, kuten operaattorien toimet, hälytykset ja tapahtumat, laitteiden käyttötiedot sekä toimenpiteiden aloituksen, lopetuksen ja keston.

Kerättyjen tietojen tallennus: prosessi-, operaattori-, auditointi- ja järjestelmätapahtumien helppo tallennus ja nouto.

Vakioalgoritmit: Lokihierarkiassa voidaan suorittaa jokin algoritmi ennen datan tallennusta. Järjestelmään tallennetaan yksi arvo, joka edustaa laajemman ajanjakson arvoja. Vakioalgoritmeja ovat tietyn ajanjakson maksimi- ja minimiarvot, keskiarvo, summa ja neliöiden summa.

Tietojen pakkaus: Pakkaus tehdään uusimmilla häviöttömillä pakkausmenetelmillä.

Arkistointi: Tukee valmiiden raporttien sekä prosessi-, tapahtuma- ja tuotantotietojen siirtämistä turvalliseen offline-tallennuspaikkaan.

Easy, flexible data access is essential. All users, including operators, managers, engineers, maintenance supervisors, etc. have unique requirements and viewing preferences for information. In order to enable each user to work as productively as possible, 800xA Information Management has been designed with flexibility and ease of use in mind.
Data access for operations:

• Integrated Operator Workplace for historical data and other data sources
• Comprehensive Trend Displays for real-time and historical data
• Alarm and Event Viewer and flexible filtering
• Integrated real-time and historical data via Excel Data Access
• Report viewing using File Viewer

Data access for management and engineering:
• Web based data viewing of information
• Desktop Trend Displays.
• Viewing data using Microsoft Excel reports
• Desktop data management utility
• Event browser
• PDL (Production Data Log) Browser
• Batch to batch display
• Retrieving production data
• Remote display clients for custom displays

Seamless views of real time and historical information are provided throughout the system. The practical advantage of this can be seen when looking at values in trend curves; users can step through information over time without having to move from a real-time system to a separate historian. Additionally, data can come from multiple History Servers and other systems, and be combined on comprehensive displays. 

Desktop Trends – web based data view and analysis tool

 • Trend display
 • Event browser
 • Production Data Log (PDL) Browser (for batch data analysis)
 • Batch To Batch Analysis – batch to batch comparison tool
 • Tag Explorer – group and organize tags to support process analysis users
 • Tag ticker – web browser add in to show 800xA data in Internet Explorer web pages
 • SQL Browser - run ad-hoc SQL queries

 

Tuotantoympäristöissä on paljon erilaisia raportointivaatimuksia.

Tyypillisiä raportointitarpeita:

 • tuotannon tilaraportit johdolle
 • vaatimustenmukaisuusraportit viranomaisille
 • tarkat tuotantotiedot elintarvike- ja lääkealan viranomaisille
 • tilaraportit käyttötoimintaan
 • tilannekohtaiset erityisraportit.

System 800xA -järjestelmän reaaliaikaiset tiedot, historiatiedot, laboratoriodata, panostiedot ja tapahtumatiedot voidaan sisällyttää Microsoft Excel- tai Crystal Reports -raportointiin tai muuhun raportointipakettiin, joka hyödyntää ODBC- tai OLE DB -tiedonsaantirajapintoja. 

Operaattorit voivat avata raportit suoraan raporttiarkistoista omilta työasemiltaan. Muut henkilöstöryhmät voivat luoda raportteja tutuilla tietokonesovelluksillaan aina, kun he tarvitsevat tietoja automaatiojärjestelmästä. Jos toimintaympäristö on säännelty tai tunnistautuminen on muuten tarpeen, voidaan käyttää digitaalisia allekirjoituksia ja versionhallintaa.


Järjestelmä sisältää seuraavat raporttimallit:
 • suojalaukaisut (arvot ennen suojalaukaisua ja sen jälkeen)
 • trendit (tunti, työvuoro, päivä, kuukausi)
 • tapahtumat
 • tilannekuva
 • panosraportti (auditointitapahtumat, hallintatapahtumat, kommentit, laitteet, panostapahtumat, valmistussekvenssit, prosessitapahtumat, järjestelmätapahtumat, trendit, panosmuuttujat, panosmuuttujien parit).

Related topics

Loading documents
 • Ota yhteyttä

  Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

  Lähetä viesti
Select region / language