Control Builder

Tehokasta konfigurointia

Control Builder sopii AC 800M -ohjaus- ja turvallisuussovellusten konfigurointiin. SFS-EN 61131 -yhteensopivien editorien lisäksi ratkaisu sisältää Control Module Diagram Editor -osan ohjaussovellusten objektiperusteiseen suunnitteluun.

SFS-EN 61131-3 -standardin mukainen suunnittelu

Control Builder on tehokas työkalu ohjausratkaisujen ja uudelleenkäytettävien ohjauskirjastojen luontiin AC 800M -ohjaimelle. Suunnittelu tapahtuu Windows-pohjaisessa ympäristössä, joka sisältää laajan valikoiman ohjaustoimintoja ABB:n teollisiin järjestelmiin tarkoitetulle AC 800M -ohjaimelle. Ympäristö tukee kaikkia viittä SFS-EN 61131-3 -standardissa määritettyä ohjelmointikieltä.

Käytettävissä olevat ohjelmointikielet:

  • Instruction List
  • Structured Text
  • Function Block Diagram
  • Sequential Function Chart
  • Ladder Diagram

Tarvitsetko lisätietoa?

Ohjausmoduulien avulla toteutettu olio-ohjelmointi

Järjestelmiin, joissa laitos sisältää toistuvia yksiköitä, on käytettävissä ohjausmoduuleja (Control modules). Ohjausmoduulien avulla esimerkiksi reaktorin tyyppisten käyttäjän määrittämän tyypin mukaisten yksiköiden toistuva suunnittelu, parametrien määritys ja toteutus voidaan suorittaa tehokkaasti.

Uudenlainen toimilohkokirjasto

Control Builder -työkalun mukana on saatavana laaja toimintokirjasto, joka sisältää kaiken yksinkertaisista AND- ja OR-ehdoista valmiisiin itsevirittyviin – sopeutuviin – PID-säätimiin asti. Paketti sisältää myös ainutlaatuisia elementtejä suorien taajuusmuuttajarajapintojen toteutukseen ja AC 800M -ohjaimen sisältämien ohjelmistoon liittyvien redundanssiominaisuuksien helppoon käsittelyyn.

Perustoimintoja voidaan yhdistellä käyttäjän määrittämiin toimintoihin, jolloin käyttöön saadaan mukautettuja tai koostettuja toimintoja. Käyttäjän määrittämien toimintojen käyttöä voidaan helpottaa järjestelemällä ne kirjastoihin.


Tiedonsiirtomuuttujat

Ohjaussovelluksen suunnittelun yksinkertaistamiseksi ja työn helpottamiseksi käytettävissä on tiedonsiirtomuuttujia. Kun ne on kerran esitelty, niitä voidaan käyttää missä tahansa järjestelmän ohjaimessa. AC 800M-tulkki ymmärtää ne automaattisesti.

Testaus ja virheiden korjaus

Ohjaussovelluksen testaus ja virheiden korjaus voidaan tehdä suorittamalla se virtuaalisessa Soft Controller -ympäristössä. Tämän lisäksi Control Builder sisältää useita toimintoja online-testaukseen, viritykseen ja simulointiin:

  • Toimintatilojen tarkastus: I/O-signaalien, muuttujien ym. tila voidaan tarkastaa suoraan. Manuaalista merkintää ei tarvita.
  • Tilan pakotus: I/O-signaaleja voidaan valita ja pakottaa valittuun tilaan.
  • Päällekirjoitus: Kaikki muuttujat voidaan korvata päällekirjoittamalla yhdessä syklissä, jonka jälkeen ohjelma jatkuu.
  • Tehtävät: Task Properties -ikkunasta voidaan valita korjatun kohdan uudelleensuoritus (single-scan execution).
Loading documents
Select region / language