System 800xA -virtualisointi

Vähemmän laitteistoja, enemmän säästöjä

Virtualisointi yksinkertaistaa palvelimien hallintaa ja ylläpitoa, mistä seuraa monia kustannussäästöjä ja toiminnallisia etuja. Laitteiden määrä ja käyttökustannukset pienenevät selvästi, ja toimintavarmuus paranee.

Täysi virtualisointiteknologian tuki

ABB on valinnut VMware ESX -virtualisointijärjestelmän. Sillä voidaan yhdistää useita 800xA-palvelinsovelluksia yhteen tietokoneeseen. Järjestelmän vaatima fyysisten tietokoneiden määrä vähenee tällöin merkittävästi. Tilaa tarvitaan vähemmän ja laitteiden ja laitekaappien hankinta- ja käyttökustannukset (esimerkiksi energiakustannukset) ovat pienemmät. 

Pienemmällä laitteistolla parempi käytettävyys ja vähemmän käyttökatkoja

Kun System 800xA asennetaan virtuaaliseen ympäristöön, se saavuttaa laajemman toiminnallisuuden ja käyttökatkot vähenevät, vaikka laitteistoa on vähemmän. Tämä johtuu System 800xA:n ohjelmistoarkkitehtuurista ja järjestelmään luontaisesti sisältyvästä palvelimien varmennuksesta. Kunnossapidossa voidaan hyödyntää keskitettyä yhteyttä VMware-konsolin kautta, mikä vähentää resurssiriippuvuutta. Konsolin kautta voidaan nähdä kunkin palvelimen ja virtuaalikytkimen tila, ja laitteisiin päästään käsiksi keskitetysti. 

Sujuva asennus ja päivitykset

Virtualisoinnin avulla ABB:n järjestelmissä saavutetaan selvää energiansäästöä, ja laitteistot vievät vähemmän tilaa. Muita virtualisoinnin etuja ovat tehokas tuki ja ylläpito järjestelmän koko käyttöiän ajan. Korjaustiedostojen asennus, palvelimen ylläpito, ohjelmistojen yhteen sovittaminen ja päivitykset tehostuvat. 

Vähemmän käyttökatkoja ja helpompi ylläpito Storage Area Network -teknologialla

Virtuaalikone voidaan tallentaa ESX-palvelimen kiintolevylle tai verkkoasemaan, kuten Storage Area Network (SAN) -palvelimeen. Molemmissa tapauksissa tallennuspaikka lisätään ESX-palvelimeen, ja se näkyy virtuaalikoneen tallennuspaikkana (datastore).

ABB System 800xA -ohjausjärjestelmällä on testattu ja validoitu arkkitehtuuri, jossa voidaan käyttää VMware ESX -virtualisointiohjelmistoa. Tämän ansiosta 800xA-järjestelmässä voi toimia useita 800xA-noodeja samassa fyysisessä palvelimessa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Reference case studies

Learn more

Loading documents
Select region / language