System 800xA -kirjastot

Yleistä

System 800xA sisältää kattavat ja koetellut ohjauskirjastot, joiden avulla voidaan suunnitella helposti sekä yksinkertaisia että monitahoisia säätöstrategioita mihin tahansa prosessiautomaatio- tai turvallisuussovellukseen niin jatkuvaan, sekvenssipohjaiseen, panospohjaiseen kuin kehittyneeseenkin säätöön. Kirjastot ovat todennäköisesti alan laajimmat, ja ne sisältävät kaiken yksinkertaisista AND- ja OR-ehdoista valmiisiin itsevirittyviin – sopeutuviin – PID-säätimiin asti. Järjestelmän elinkaarikustannukset pienenevät, kun säätösovellusten ja kenttälaitteiden suunnittelu, toteutus, käyttö ja kunnossapito voidaan toteuttaa edullisemmin. Mukana on myös ainutlaatuisia elementtejä suorien taajuusmuuttajarajapintojen toteutukseen ja AC 800M -ohjaimen sisältämien ohjelmistoon liittyvien redundanssiominaisuuksien helppoon käsittelyyn.

Kaikki vakiokirjastojen toiminnot ja tyypit, jotka sopivat SIL 2 -sovelluksiin, on merkitty SIL2-merkinnällä. Tiedonsiirtomoduuleja, protokollia ja I/O-moduuleja, joita ei ole sertifioitu turvallisuuden kannalta kriittisiin järjestelmiin, voidaan käyttää ei-kriittisissä SIL-sovelluksissa, kuten prosessin takaisinkytkennöissä ja tilailmaisimissa.

Ohjauskirjastot

800xA-järjestelmän mukana asennetaan seuraavat AC 800M -ohjausperheen ohjauskirjastot:

 • Basic Library
 • Icon Library
 • Alarm and Event Library
 • Signal Library
 • Process Object Libraries
 • Control Libraries
 • Group Start Library
 • Sequence Start Library
 • Supervision Library
 • Fire&Gas Library
 • Communication Libraries
 • Batch Library

Joissakin tapauksissa 800xA-vakiokirjastoja voidaan laajentaa eri aloille tai asiakkaille kehitetyillä erikoiskirjastoilla. Kirjastoja on kehitetty seuraaville teollisuudenaloille:
 • selluteollisuus
 • metalliteollisuus
 • rakennusmateriaalien tuotanto
 • kemianteollisuus jne.

Ohjauskirjastojen sisältö


Basic Library

Peruskirjasto sisältää peruslaitteita, kuten muuttajia, laskureita, ajastimia, pulssigeneraattoreita ja reunan tunnistimia.

Icon Library

Kuvakekirjastossa on kuvakkeita, joita hyödynnetään useimpien muiden kirjastojen Control Builder -grafiikassa.

Alarm and Event Library

Hälytys- ja tapahtumakirjasto sisältää toimilohkoja ja ohjausmoduulityyppejä hälytysten ja tapahtumien käsittelyn määrittämiseen kohteille, joilla ne eivät ole sisäänrakennettuja. 

Signal Library

Signaalikirjaston tyyppien avulla I/O-signaaleille voidaan lisätä valvonta, hälytysten käsittely ja virheiden käsittely. Signaalikirjasto sisältää myös tyyppejä, joilla määritetään sääntöjä prosessin ohjaamiseen ennalta valittuun tilaan (äänestyskohteet). Kirjaston tyyppejä voidaan käyttää sekä binäärisissä että analogisissa ohjaussovelluksissa.

Process Object Libraries

Prosessiobjektikirjastoissa on toimilohko- ja ohjausmoduulityyppejä moottorien, venttiilien, ABB:n taajuusmuuttajien ja INSUM-laitteiden ohjaukseen. Useimmat kirjastojen tyypit ovat malleja, eli ne voidaan kopioida omiin kirjastoihin ja sovelluksiin ja niitä voidaan muokata sopimaan kyseiseen prosessiin. 

Prosessiobjektikirjastoja on useita:

Process Object Basic Library 

Prosessiobjektien peruskirjasto sisältää muiden prosessiobjektikirjastojen venttiilien ja moottorien perustan muodostavat perustyypit. Tämä kirjasto sisältää myös kaksi yksinkertaista tyyppiä, joiden toiminnot ja muistin tarve ovat vähäisemmät.

Process Object Extended Library

Laajennettu prosessiobjektikirjasto sisältää toimilohko- ja ohjausmoduulityyppejä yleiseen yksi- ja kaksisuuntaiseen ohjaukseen sekä tyyppejä venttiilien ja moottorien ohjaukseen.

Process Object Drive Library

Taajuusmuuttajien prosessikohdekirjasto sisältää tyyppejä ABB:n taajuusmuuttajien ohjauksen ja valvonnan toteuttamiseen.

Process Object INSUM Library

INSUM-prosessiobjektikirjasto sisältää tyyppejä INSUM-ohjauksen ja -valvonnan toteuttamiseen.

Group Start Library

Ryhmän käynnistyskirjasto sisältää ohjausmoduulityyppejä, joita käytetään prosessilaitteiden käynnistyksen ja pysäytyksen ohjaukseen ja valvontaan.

Sequence Start Library

Sekvenssin käynnistyskirjasto sisältää toimilohko- ja ohjausmoduulityyppejä prosessiobjektien suorittamisen ohjaukseen ja valvontaan.


Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents
 • Yhteydenotto

  Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

  Ota yhteyttä
Select region / language