PC, Network, & Software Monitoring

Automaatiojärjestelmissä käytetään laajasti vakiotyöasemia ja -verkkolaitteita. Näiden järjestelmän osien oikea toiminta vaikuttaa koko automaatiojärjestelmän suorituskykyyn ja luotettavuuteen. Laitteiden jatkuvan valvonnan avulla voidaan havaita vasta kehittymässä olevia vikoja. Ennakoivalla toiminnalla voidaan tällöin ehkäistä viat ja varmistaa järjestelmän katkoton toiminta.

PC, Network and Software Monitoring (PNSM) -paketti sisältää valmiiksi määritetyn sarjan IT-käyttöomaisuutta, joka edustaa 800xA-järjestelmässä käytettäviä laitteita ja järjestelmäprosesseja (esimerkiksi tulostimia, tietokoneita, kytkimiä ja ohjelmia). Ohjelman avulla saadaan tietoa niin yksinkertaisista (tulostimesta on loppunut paperi) kuin kehittyneistäkin (tietokoneen vähäinen muistivuoto) toiminnoista.

Ohjelma muodostaa tunnistetuista ongelmista automaattisesti hälytyksen käyttäjälle. Ohjelmassa määritetyn IT-käyttöomaisuuden tilaa voidaan katsoa System 800xA Status Viewer -komponentissa tai kuhunkin käyttöomaisuustyyppiin liittyvän näyttöpaneelin kautta. Kun ohjelmaa käytetään yhdessä Asset Optimization Asset Monitoring -komponentin kanssa, virhetilanteen perusteella voidaan muodostaa hälytys ja IT-käyttöomaisuuden tila näkyy Asset Viewer- ja Asset Reporter -työkaluissa. IT-käyttöomaisuus on käytettävissä myös kirjastossa, joka voidaan ladata ABB SolutionsBank -sivustosta.

Kun PNMS on käytössä 800xA-järjestelmässä, käyttöomaisuuden tietojen perusteella voidaan:

  • muodostaa hälytyksiä
  • tuottaa historiaraportteja
  • päivittää kuvaajia ja grafiikkaa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Recommended links

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language