AC 800M High Integrity

AC 800M HI on SIL3 TÜV -sertifioitu ohjain, joka yhdistää turvallisuuden ja liiketoiminnan kannalta keskeisen prosessinohjauksen yhteen ohjaimeen turvallisuustasosta tinkimättä. Jos järjestelmän tasona on SIL1–2, AC800M HI toteutetaan 1oo1D-rakenteena, jossa PM865 huolehtii prosessin ajosta ja SM811/SM810 diagnostiikka- ja valvontatoiminnoista. Jos järjestelmän tasona on SIL3, AC800M HI toteutetaan 1oo2D-rakenteena, jossa prosessi on toiminnassa sekä PM865- että SM811-yksikössä.

Kaikki sulautettujen turva- ja ohjaussovellusten SIL-luokitettuihin sovelluksiin sopivat vakiokirjastojen toiminnot ja tyypit on ilmaistu merkinnöillä SIL2, SIL2 Restricted, SIL3 tai SIL3 Restricted. Järjestelmään sisäänrakennetut turvatoiminnot estävät turvasovellusten tahattoman heikentämisen. Tarvittavat rajoitukset aktivoituvat SIL-asetuksen perusteella niin, että käyttöön tulevat vain SIL-merkityt elementit.

SIL-luokitelluissa sovelluksissa voidaan valita jokin kolmesta IEC 61131-3 -standardissa määritetystä kielestä: Function Block Diagram, Structured Text tai Sequential Function Chart (vain SIL1–2). Muissa kuin SIL-sovelluksissa voidaan käyttää mitä tahansa viidestä IEC 61131-3 -standardin kielestä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Työkalut
Sovellukset
SIL3

AC800M Engineering

800xA-järjestelmän objektiperusteinen suunnitteluympäristö ja sen SIL-yhteensopivat kirjastot tukevat turvallisuuden koko elinkaarta. 800xA-suunnitteluympäristö sisältää suojaustoimintoja, jotka estävät SIL-vaatimusten vastaisten kokoonpanojen suunnittelun. Kun suunniteltava järjestelmä on määritetty turvajärjestelmäksi, suunnitteluympäristö rajoittaa automaattisesti käyttäjän asetusvaihtoehtoja ja estää valmiin järjestelmän lataamisen, jos SIL-vaatimukset eivät täyty.

Sekä latausprosessia että käytön aikaista ympäristöä varten on käytössä joukko turvatoimia. Nämä turvatoimet muodostavat merkittävän osan sulautetun ohjaus- ja turvajärjestelmän palomuurimekanismista. Eri tasojen CRC-suojaus, kaksinkertainen koodin muodostus ja sen vertailu sekä uudelleenvalidoiva kääntäjätoiminto ovat vain joitakin esimerkkejä AC 800M HI -ohjaimen sisäänrakennetuista palomuurimekanismeista.

System 800xA sisältää seuraavat turvajärjestelmien suunnitteluun sovellettavat lisäominaisuudet:

 • IEC61131-3 -kielten käyttö
 • käyttöoikeuksien tarkistus ja ohitusten hallinta
 • sovellusmuutosten raportointi
 • sovelluskirjastot ja -ratkaisut.

Ohjelmointikieli

Function Block Diagram (ei-SIL-yhteensopivat ja SIL1–3)

Function Block on graafinen ohjelmointikieli, jossa signaalit ja tiedonkulku esitetään kirjastoon tallennettuina ohjelmallisina elementteinä ja niitä yhdistävinä signaaleina. Ohjelmien kehitys on helppoa, ja graafisen esitysmuodon ansiosta ohjelmia on myös helppo lukea.

Structured Text (ei-SIL-yhteensopivat ja SIL1–3)

Structured text (ST) on korkean tason ohjelmointikieli. Se sisältää kattavan valikoiman rakenteita esimerkiksi arvojen sijoittamiseen muuttujiin, funktioiden kutsumiseen, lausekkeisiin, ehtolauseisiin ja iterointiin. Loogisen ja selkeän rakenteensa ansiosta ST sopii hyvin kehittyneiden, kompaktien mutta helposti ymmärrettävien ohjelmien kirjoittamiseen. Standardissa IEC 61131-3 on määritetty joitakin rajoituksia SIL-sovelluksille (silmukat, rinnakkaissuoritus ja Return-toiminto eivät ole sallittuja).

Sequential Function Chart (ei-SIL-yhteensopivat ja SIL1–2)

Sequential function chart (SFC) on graafinen ohjelmointikieli ohjausjärjestelmän sekvenssikulun esittämiseen. Sen avulla määritetään aika- ja tapahtumaperusteisia ohjaussekvenssejä. Sekvenssi esitetään vuokaaviona vaiheita, siirtymiä ja valintanoodeja käyttäen. SFC-kieli sopii erittäin hyvin sekvenssiluonteisten ohjaustoimenpiteiden käsittelyyn, kun ohjaus koostuu useista selkeistä vaiheista, joista jokainen vaatii useita syötteitä, joista yksi on yleensä edellisen vaiheen valmistuminen.

Lisätietoja on 800xA-järjestelmän käyttöoppaan turvallisuutta käsittelevässä osassa sekä järjestelmän turvaoppaassa.

System 800xA sisältää kattavan uudelleenkäytettävien vakiokomponenttien kirjaston, jossa on laajennetun automaation kohteita, kuten toimintopaneeleja, grafiikkaelementtejä, trendikuvaajia, asiakirjalinkkejä sekä hälytyksiä ja tapahtumia. Lisäksi ABB voi toimittaa suuren joukon alakohtaisia kirjastoja, joissa on valmiita ohjausmoduuleja, toimilohkoja ja grafiikkaelementtejä. Valmiiksi testatut ja toimiviksi todetut kirjastot nopeuttavat huomattavasti ohjaussovellusten suunnittelua, testausta ja kunnossapitoa ja vähentävät projektien riskejä.

ABB toimittaa käytännössä koeteltuja sovelluksia yli 30 vuoden kokemuksella turvajärjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Valikoima sisältää seuraavat sovellukset:

 • tulipalojen ja kaasujen ilmaisimet
 • hätäsulut ja prosessin sulku (ESD ja PSD)
 • lukitusjärjestelmät
 • polttimien hallinta ja kattiloiden suojaus (BMS)
 • kriittinen ohjaus
 • suuripaineiset suojausjärjestelmät (HIPPS)
 • putkistojen suojausjärjestelmät (PPS)

Turvatoimintokirjastot

Supervision Library

Valvontakirjasto sisältää ohjausmoduulityypit ilmaisimien syötteisiin, järjestelmän ohjaukseen ja valvontaan, yleiskuvaan ja lähtöarvojen käsittelyyn. Moduulit sopivat sekä yleisiin ilmaisinjärjestelmiin että SIL-sovelluksiin. Sertifioitu SIL2-sovelluksiin.

SupervisionBasic Library

SupervisionBasic-kirjasto sisältää sammutuslogiikan ohjausmoduulityypit. Sertifioitu SIL3-sovelluksiin.

Burner Management Library (BMS)

Polttimien ohjauskirjasto on TÜV-sertifioitu, ja sitä voidaan käyttää ABB:n tai muun valmistajan prosessinohjausjärjestelmän kanssa.  Kirjasto auttaa vähentämään suunnittelutyötä ja tehostaa polttimien hallintasovellusten toimintaa ja kunnossapitoa. Uusi polttimien hallinnan kirjasto sopii useille eri polttoaineille ja sisältää TÜV-sertifioidut SIL3-tason toimilohkot polttimien käynnistyksen ja toiminnan ohjaukseen, mukaan lukien sytytyssekvenssin ohjaus ja valvonta, venttiilien tiiveystarkastukset ja ilma-polttoaineseoksen ja polttoaineensyötön ohjaus.

Fire and Gas Library

Tulipalo- ja kaasuvuotosuojauskirjasto sisältää ohjausmoduulityyppejä tulipalo- ja kaasujärjestelmissä tyypillisesti käytettävien suojausjärjestelmien valvontaan ja ohjaukseen. Kaikkia moduuleja voidaan käyttää SIL-luokitelluissa sovelluksissa. Kirjasto hyödyntää myös Supervision-kirjaston tyyppejä. Jos tämä kirjasto on käytössä, on myös Supervision-kirjasto siis otettava käyttöön. Sertifioitu SIL2-sovelluksiin.

Communication Library

Tiedonsiirtokirjasto sisältää toimilohkotyyppejä ja ohjausmoduulityyppejä muuttujien lukemiseen ja kirjoittamiseen järjestelmästä toiseen. Turvajärjestelmissä käytettävä tiedonsiirtokirjasto on nimeltään MMS Communication Library. Toimilohkotyyppejä käytetään toimintoihin, jotka eivät ole turvallisuuden kannalta kriittisiä, ja ohjausmoduuleja käytetään SIL-sovellusten väliseen tiedonsiirtoon (sertifioitu yhteys). Sertifioitu SIL2- ja SIL3-sovelluksiin.

Lisätietoja on 800xA-järjestelmän käyttöoppaan turvallisuutta käsittelevässä osassa sekä järjestelmän turvaoppaassa.

ABB:n uusin turvajärjestelmien sukupolvi, SIL3-sertifioitu 800xA High Integrity, on kiinteä osa ABB:n automaatiovalikoiman päätuotetta, System 800xA -järjestelmää. Modulaarinen, skaalautuva turvajärjestelmä integroituu tiiviisti System 800xA -prosessinohjausjärjestelmään, mistä seuraa merkittäviä säästöjä kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

800xA High Integrity on selkeä askel tiiviimpään integraatioon. Se sisältää myös useita muita vähemmän ilmeisiä ominaisuuksia, jotka edelleen lisäävät sen turvallisuutta. Järjestelmän logiikkayksikkö ja I/O-alijärjestelmä on toteutettu noudattaen erilaisuusperiaatetta sekä ohjelmisto- että laitteistotasolla, ja erilliset suorituspolut varmistavat, että satunnaiset viat huomataan erittäin suurella varmuudella.

800xA High Integrity on saatavana kaksi- ja nelinkertaisena kokoonpanona, jotta käyttäjä voi räätälöidä turvaratkaisun kunkin laitoksen vaatimusten mukaan ja pitää kustannukset halutulla tasolla. Molemmat kokoonpanot ovat turvallisia ja SIL3-sertifioituja. Kun jatkuvaan prosessiin valitaan nelinkertainen 800xA High Integrity -kokoonpano, tuotannon käyttövarmuus on yli 99,9999 % ja käyttökatkot ja tuotannon häiriöt äärimmäisen vähäisiä.

Loading documents
Select region / language