S800 I/O High Integrity

System 800xA -järjestelmän S800 I/O on hajautettu, moduloitu ja joustava I/O-järjestelmä, jonka moduulien ja kaapeloinnin asentaminen on helppoa. S800 I/O -moduuleja ja pääteyksiköitä voidaan asentaa ja yhdistellä erilaisiksi kokoonpanoiksi käytettävissä olevan tilan ja sovelluksen tarpeiden mukaan. Saatavana on kattava valikoima I/O-moduuleja ja lisävarusteita turvallisuuden kannalta kriittisiin ja ei-kriittisiin käyttötarkoituksiin. Turvallisuuden kannalta kriittisissä käyttötarkoituksissa voidaan käyttää S800 I/O -tuoteperheen SIL3-yhteensopivia moduuleja.

High Integrity -I/O-järjestelmä on sertifioitu standardien IEC 61508-SIL3, DIN V 19250/DIN V VDE 0801-AK6 ja SFS-EN 954-1, luokka 4, mukaisesti. High Integrity -I/O-järjestelmää tulee käyttää yhdessä sertifioidun ohjaimen kanssa, jotta standardien vaatimukset täyttyvät. High Integrity -I/O-tuoteperhe sisältää kolme moduulia, jotka on sertifioitu näiden standardien mukaisesti: AI880/AI880A, DI880 ja DO880. Näiden moduulien kanssa voi käyttää vain AC 800M -ohjainta PM865, ja optiset klusterit on liitettävä käyttäen optista ModuleBus-modeemia TB840.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents
Select region / language