800xA Operations dla systemu Freelance

800xA dla systemu Freelance zapewnia łączność pomiędzy systemem Freelance i rozszerzonymi możliwościami systemu 800xA.

Połączenie 800xA Operations z systemem Freelance zapewnia użytkownikowi zaawansowane funkcje, takie jak wsparcie czterech monitorów i architektura klient-serwer z maksymalnie 40 stacjami roboczymi, oferującymi zaawansowane funkcje operatorskie.

W szczególności, 800xA Operations umożliwia zgrupowanie kilku systemów Freelance pod jednym interfejsem operatorskim, jak również zintegrowanie funkcji takich jak zarządzanie produkcja wsadową (800xA Batch Management) i informacją (800xA Information Management).

Wsparcie dla bardzo dużych zakładów przemysłowych
Standardowy interfejs operatora w systemie Freelance (DigiVis) pozwala obserwować i obsługiwać wszystkie stacje procesowe w systemie Freelance. W przypadku 800xA Operations ABB oferuje bardzo wygodny sposób podłączenia kilku systemów Freelance do wspólnego poziomu operatorskiego dla bardzo dużych zakładów, obsługiwanych przez wiele systemów równolegle.

Odpowiednie stacyjki operatorskie są generowane automatycznie dla wszystkich punktów procesowych podrzędnych systemów Freelance. Freelance Operations i 800xA Operations są kompatybilne, co oznacza, że obie warstwy operatorskie mogą być używane równolegle, na przykład Freelance Operations w lokalnej dyspozytorni i 800xA Operations w centrali.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: 800xA Operations


Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Powiązane oferty

Select region / language