Praca ze standardem OPC

System Freelance obsługuje komunikację poprzez OPC, która pozwala zintegrować sterowniki innych producentów, jak również innego rodzaju urządzenia i systemy, które obsługują tę technologię.

Brama (serwer) OPC systemu Freelance umożliwia klientom OPC dostęp do danych i alarmów ze stacji procesowych Freelance. Stacja operatorska systemu ma wbudowaną funkcję klienta OPC, który pozwala na dostęp do danych z zewnętrznych serwerów OPC. Dzięki temu możliwe jest np.: wykorzystanie danych ze sterowników i systemów innych producentów obsługujących OPC na grafikach w Freelance Operations.

Ponieważ  w jednym systemie Freelance może być wykorzystane kilka bram OPC możliwe jest skonfigurowanie redundancji serwera przy użyciu klienta OPC obsługującego tę funkcję oraz opcji redundantnej bramy OPC zadeklarowanej przy pomocy narzędzia Freelance Engineering.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language