Zarządzanie informacją w systemie Freelance

Aby podejmować właściwe decyzje w dzisiejszym szybkim i konkurencyjnym środowisku biznesowym nalezy korzystaj z każdego dostępnego wsparcia. System Freelance zapewnia podstawowe i zaawansowane funkcje zarządzania informacjami.

Rdzenne licencje systemu Freelance zapewniają podstawowe oprogramowanie do zarządzania informacją. Umożliwia ono przegląd trendów, dzienników, logów sekwencji sygnałów oraz raportów Excel zintegrowanych w standardowym oprogramowaniem Freelance Operations (DigiVis). Dla większości zastosowań te funkcje są całkowicie wystarczające.

Dla tych przypadków, gdzie wymagane są bardziej zaawansowane funkcje zarządzania informacją, dostępny jest opcjonalny pakiet, który oferuje większe mozliwości archiwizacji, raportowania i analizy danych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Podstawowe zarządzanie informacją
Zaawansowane zarządzanie informacją

Dane historyczne i archiwizacja są obsługiwane w systemie Freelance na licencji podstawowej:

 • Do sześciu sygnałów może być rejestrowane na każdym obrazie trendów
 • Indywidualne krzywe trendu można zaznaczyć
 • Można stosować zmienny zakres czasowy (np.: sekundy, godziny, tygodnie)
 • Jeśli obraz trendu jest skonfigurowany z archiwizacją, wartości pomiarowe są rejestrowane na każdej stacji operatorskiej.
 • Łatwe tworzenie kopii zapasowych: Archiwum może być skopiowane na dowolny nośnik danych
 • Bezpieczeństwo: oryginalne dane są binarne kodowane, a więc zabezpieczone przed manipulacją
 • Okres przechowywania zarejestrowanych danych można ustawić, np.: do jednego roku
 • Zarejestrowane dane mogą być automatycznie archiwizowane i zapisywane w pliku Excel do dalszego przetwarzania i oceny.
 • Wysoką dostępność można osiągnąć przy użyciu dwóch stacji operatorskich

Dla większości użytkowników funkcje te są całkowicie wystarczające. Dla bardziej zaawansowanych funkcjonalności można wykorzystać zaawansowane zarządzanie informacją.


Dla bardziej zaawansowanego zarządzania wielkoobjętościowymi danymi procesowymi dostępny jest pakiet aplikacyjny oparty o ABB Decathlon History. Dane te są zazwyczaj seriami wartości oraz zdarzeń ze stemplem czasowym. W tym rozwiązaniu aplikacja znajdująca się na niezależnym serwerze zbiera dane z jednego lub więcej węzłów łączących w konfiguracji pojedynczej lub redundantnej.

Główne funkcje:
 • Długotrwałe przechowywanie danych
 • Redundantny serwer (opcjonalnie)
 • Interfejs z Microsoft Office
 • Przechowywanie alarmów i zdarzeń
 • Zaawansowana wizualizacja i raportowanie


History obsługuje aż 150000 logów, przechowywanych przez wiele lat i zapisywanych z wysoką przepustowością. Surowe dane mogą być przetworzone do postaci danych zagregowanych (np.: wartość minimalna/maksymalna, suma, średnia na minutę/godzinę/dzień/rok) oraz wskaźników KPI dzięki jednej z wbudowanych lub zadeklarowanych przez uzytkownika funkcji obliczeniowych. Zastosowany potężny silnik obliczeniowy umożliwia stosowanie agregacji specjalnych. Dla zapewnienia wysokiej dostępności, serwer History może być skonfigurowany redundantnie wraz z redundantnymi węzłami łączącymi.

Loading documents

Powiązane oferty

Select region / language