800xA Smart Client - biurowa stacja robocza

Nie marnuj czasu na szukanie danych - od razu je analizuj.

The 800xA Smart Client to prawdziwy cienki klient służący do pracy biurowej, który płynnie pobiera dane z systemu 800xA i podłączonych systemów innych firm.

Aplikacja Smart Client korzysta z rozszerzonych możliwości systemu 800xA, zapewniając inteligentny dostęp do danych i funkcji podglądu wspomagających personel na wszystkich szczeblach w podejmowaniu szybkich i świadomych decyzji oraz właściwych działań, przynosząc w ten sposób wymierne korzyści w postaci poprawy wskaźników eksploatacji i wydajności. Wyświetlanie danych jest możliwe zarówno w samym zakładzie, jak i poza nim.
 
800xA Smart Client jest aplikacją wizualizacyjną, która zapewnia grafiki systemu 800xA w trybie tylko do odczytu i pozwala użytkownikowi wywoływać grafiki PG2.

Używanie aplikacji Smart Client jest proste i bezpieczne

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nie wymaga programowania. Możesz łatwo i efektywnie wyboerać informacje, do których chcesz uzyskać dostęp wykorzystując konfigurację ustawień obrazów.

Dostęp do informacji kiedy chcesz i gdzie chcesz. Jedynym wymaganiem jest komputer podłączony do sieci. 

Łatwość użytkowania. Użytkownicy aplikacji Smart Client wykorzystują wykorzystuje standardowe technologie i programy, takie jak Microsoft Excel, Internet Explorer, etc. To umożliwia prosty rozruchu, dzięki czemu można szybko rozpocząć czerpanie korzyści oferowanych przez aplikację.

Optymalizacja przechowywania danych. Dane trendów sa przechowywane w systemie 800xA, co oznacza, że oddzielne bazy danych dla systemu sterowania (DCS) i informacyjnego nie są potrzebne, gdy pobierasz dane za pomocą aplikacji Smart Client.

Dostęp zawsze do własciwych danych. Atrybuty takie jak ograniczenia obszaru i alarmowe są skonfigurowane w jednym miejscu, a wszystkie zmiany w systemie 800xA są aktualizowane automatycznie na serwerze Smart Client. 

Bezpieczne i niezawodne przetwarzanie danych. Smart Client pobiera wszystkie swoje dane bezpośrednio z systemu 800xA, co skutkuje prostszą obsługą i większym bezpieczeństwem w porównaniu do gromadzenia danych w odrębnym systemie.


800xA Smart Client jest najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą pracować mądrzej, a nie ciężej.Przegląd
Dane

Aplikację 800xA Smart Client charakteryzuje:

 • brak konieczności powielania prac konfiguracyjnych dzięki korzystaniu z istniejących i dostępnych danych. Dostępne są wszystkie informacje zdefiniowane w systemie 800xA – w tym m. in. górne i dolne progi alarmowe,
 • uproszczona konfiguracja wyświetlanych danych, niewymagająca znajomości programowania. Ekrany są konfigurowane z zastosowaniem elementów typu “przeciągnij i upuść” oraz informacji pobieranych z przeglądarki systemu 800xA,
 • brak dodatkowych kosztów związanych z liczbą TAGów – dostępne są informacje ze wszystkich podłączonych systemów 800xA.

800xA Smart Client to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą:

 • agregować dane i wydobywać informacje dla kierownictwa
 • udostępnić dane systemu 800xA poza siecią zakładową w bezpieczny i łatwy sposób
 • natychmiast wyświetlić dane i KPI (Key Performance Indicators) zakładu poza nastawnią
 • analizować historyczne dane/zdarzenia na komputerach biurowych/laptopach
Właściwości aplikacji 800xA Smart Client obejmują:
 • Grafiki - obrazy konfigurowane przez uzytkownika i nie wymagające specjalnej wiedzy ani wsparcia ze strony IT
 • Trendy - podgląd pojedynczych lub wielu trendów za pośrednictwem cienkiego klienta. Dostępne funkcje obejmują skalowanie czasu, zoom etc.
 • Statystyczna kontrola procesu - podstawowe funkcje SPC obejmują wykresy X-Y, zakres X, X sigma, średnią kroczącą (EWMA), średnią kroczącą X i średnią kroczącą zakresu/sigma
 • Analizy alarmów i zdarzeń oraz raportowanie

Wideo demonstracyjne

FAQ/Często zadawane pytania


Z jakich komponentów składa się 800xA Smart Client?

Smart Client workplace:
Stacja robocza Smart Client zapewnia wizualizację i dostęp danych, trendów, wydarzeń i obrazów operatorskich systemu 800xA.

Smart Client data provider:
Dostawca danych to mała aplikacja instalowana w węźle 800xA, zazwyczaj na jednym z serwerów aplikacji lub łączności. Zapewnia ona łącze pomiędzy systemem 800xA a serwerem aplikacji Smart Client. Tylko jeden Smart Client data provider jest wymagany w każdym systemie.

Smart Client server:
Serwer Smart Client odczytuje dane z systemu 800xA i przesyła je do klientów Smart Client oraz interfejsów Excel. Serwer Smart Client jest zazwyczaj instalowany na dedykowanym komputerze znajdującym się w sieci informacyjniej, oddzielonej od komputerów i sieci systemu 800xA ("nad" siecią systemową). Serwer aplikacji Smart Client łączy się z aplikacją Smart Client data provider poprzez zaporę sieciową (firewall) aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność systemu.

Jakie aplikacje są dostarczane z 800xA Smart Client?

Smart Client desktop:
Aplikacja Smart Client desktop umożliwia użytkownkom budowanie i podgląd kokpitów menadżerskich, trendów i  grafik SPC, jak również wyszukiwanie i wywoływanie grafik 800xA PG2.

Smart Client Excel interface:
Interfejs Excel jest rozszerzenie do aplikacji Microsoft Excel, które umożliwia zbieranie aktualnych i historycznych danych i wykorzystywanie ich w arkuszach programu Excel.

Smart Client alarm and event analysis:
Ta funkcja zawiera narzędzia do analizy komunikatów zgromadzonych w węźle 800xA History lub 800xA Information Manager.

Jak jest licencjonowany 800xA Smart Client?

800xA Smart Client jest licencjonowany dla konkretnego systemu 800xA przez liczbę jednoczesnych użytkowników aplikacji Smart Client. Smart Client Server, System 800xA data provider i aplikacje są dostarczane wraz z licencją. Przykład: Jeśli 20 osób wymaga dostępu do aplikacji Smart Client dla jednego systemu 800xA, ale tylko pięć będzie zalogowane do serwera Smart Client jednocześnie, to dla tego systemu potrzebne będzie pięć licencji dla jednoczesnych użytkowników.

Czy użytkownicy mogą korzystac z aplikacji 800xA Smart Client z domu?

Tak. Jeśli użytkownik ma zdalny dostęp do sieci firmowej, który jest zwykle uzyskiwany za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia takiego jak VPN, to może uzyskać dostęp do funkcji serwera Smart Client Server i tym samym klienta Smart Client desktop i/lub interfejsu Smart Client Excel zainstalowanych na jego laptopie lub komputerze w domu.

Czy 800xA Smart Client to cienki klient dla grafik 800xA PG2?

Ważne jest, aby pamiętać, że Smart Client nie powinien być traktowany jako zamiennik dla produktów z rodziny System 800xA jak Remote Desktop, ABB MOD lub Exceed, zwłaszcza że jest to narzędzie umozliwiające tylko podgląd, gdy inne umozliwiają prawdziwą kontrolę. 800xA Smart Client ma służyć jako narzędzie informacyjne w środowisku biurowym, a nie stacja sterowania procesem.
Loading documents
Select region / language