Integracja wielosystemowa

Integracja wielosystemowa pozwala operować lub nadzorować kilka systemów 800xA z jednego centralnego systemu. Pozwala to uzytkownikom na zcentralizowana kontrolę nad wieloma systemami 800xA. Integracja wielosystemowa może być również wykorzystywana jako system zarządzania informacją przedsiębiorstwa 800xA (Enterprise Information System). W tym przypadku wszsytkie informacje z wszystkich systemów dostarczających są dostępne tylko do odczytu z dowolnego komputera biurowego bez potrzeby lokalnej instalacji komponentów systemu. Aby zabezpieczyć połączenie pomiędzy siecią biurową i siecią systemu sterowania zaleca się wykorzystanie strefy zdemilitaryzowanej (DMZ).

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language