Wirtualizacja 800xA

Mniej sprzętu oznacza więcej oszczędności

Wirtualizacja przynosi wiele korzyści finansowych oraz operacyjnych poprzez uproszczenie zarządzania i utrzymywania serwerów. Dzięki temu możliwe jest dyrastyczne zmniejszenie ilości potrzbenego sprzętu, a co za tym idzie zwiększenie oszczedności i dostępności systemu.

Pełne wsparcie dla technologii wirtualizacji

ABB wybrało VMware ESX. To oprogramowania może być stosowane w systemach 800xA do łączenia wielu aplikacji serwerowych na jednym komputerze. Zmniejsza to całkowitą liczbę fizycznych komputerów wymaganych w instalacjach, a co za tym idzie również wymaganą przestrzeń dla komputerów, koszty zakupów sprzętu, takiego jak komputery i szafy, jak również koszty operacyjne (takie jak koszty energii).

Wyższa dostępność i funkcjonalność z mniejszej ilości sprzętu

System 800xA zainstalowany w środowisku wirtualnym może osiągnąć większą dostępność i funkcjonalność przy użyciu mniejszej ilości sprzętu. Osiąga się to dzięki architekturzę oprogramowania systemu 800xA i redundancji serwera. Konserwacja jest również mniej uciążliwa dzięki centralizacji dostępu za pośrednictwem konsoli VMware. Za pośrednictwem tej konsoli widoczny jest status każdego serwera i wirtualnych przełączników, a każdy z tych zasobów może być dostepny z centralnej lokalizacji.

Płynniejsza instalacja i modernizacja

Wirtualizacja umożliwia ABB dostarczać systemy, które nie tylko zapewniają doskonałą oszczędność energii i przestrzeni, ale także umożliwiają efektywne wsparcie i utrzymanie systemu w ciągu całego jego cyklu życia. Wdrożenia łatek, obsługa serwerów i aktualizacje mogą być realizowane bardziej efektywnie.

Wyższa dostępność i łatwiejsze utrzymanie z Storage Area Network

Maszyny wirtualne mogą być przechowywane na dyskach twardych zlokalizowanych w serwerze ESX lub w sieciowym urządzeniu pamięci masowej, takich jak serwer Storage Area Network (SAN). W obu przypadkach lokalizację przechowywania dodaje się do serwera ESX i jest ona postrzeganz jako magazynów danych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej [EN]

Loading documents
Select region / language