Mobilne interfejsy operatorskie systemu 800xA

Popraw widoczność procesu i zredukuj czas rozwiązywania problemów niezależnie od lokalizacji - dzięki dostępowi do systemu 800xA z urządzeń mobilnych

Wspracie urządzeń mobilnych w systemie 800xA nie jest przeznaczone do zdalnego operowania w środowisku produkcyjnym za pośrednictwem internetu. Jest ono przeznaczone dla zwiększenia elastyczności środowiska produkcyjnego w którym operatorzy i obsługa procesu mogą uzyskać podgląd stanu procesu.

Ze względu na wymagania systemów przemysłowych zaleca się konsultację ze specjalistami z zakresu wdrożeń przemysłowych sieci WIFI na etapie planowania i implementacji sieci bezprzewodowej.

Wykorzystując standardowe technologie, właściwe zasady projektowania sieci oraz najlepsze praktyki urządzenia mobilne mogą uzyskać dostęp do systemu 800xA za pośrednictwem bezpiecznej sieci bezprzewodowej. Specjalnie dostosowany do możliwosci iPada interfejs operatorski systemu 800xA, dostepny w ABB Library, zapewnie dobry punkt wyjścia do opracowywania środowiska dopasowanego do znacznie mniejszych rozmiarów ekranu urzadzenia mobilnego. Interfejs ten ma postać pliku .afw, który może zostac zaimportowany do systemu 800xA.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Najlepsze praktyki dla bezpiecznych i odpornych implementacji

Select region / language