Zarządzanie alarmami w systemie 800xA

Znaczna poprawa zdolność operatora do zarządzania alarmami w systemie DCS na większych sekcjach zakładu zapewnia niższe koszty, zmniejsza powierzchnię pomieszczeń kontrolnych i pozwala na konsolidację kilku jednostek w jedną o większej wydajności.

Zmniejszająca się liczba operatorów i coraz większe obszary procesowe wymagające ich kontroli sprawią, że skuteczne zarządzanie alarmami ma zasadnicze znaczenie dla ochrony zakładu, jego pracowników i środowiska. Jednak zbyt wielu operatorów jest zmuszonych stawić czoła zbyt wielu alarmom. W wyniku tego często wyłączają alarmy akustyczne, potwierdza alarm bez działania lub tłumią je przez długi czas. Mogą nawet nie wiedzieć, co oznacza dany alarm.

Zarządzanie Alarm z systemem 800xA może to zmienić, kierując uwagę operatora w stronę tych zdarzeń i warunków, które wymagają oceny, i zapewniając informacje pozwalającą działać poprawnie w trudnych warunkach.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Skuteczne wykrywanie, powiadamianie, analiza i działania w nietypowych sytuacjach

Funkcje wbudowane

włączone w bazowy system 800xA

Popularne opcje dodatkowe

dostepne na żądanie

Dowiedz się więcej

Select region / language