Control Builder

Wydajna konfiguracja

Control Builder może być wykorzystany do przygotowania aplikacji sterowania i bezpieczeństwa dla AC 800M. Oprócz edytorów zgodnych z IEC 61131 dostępny jest również edytor Digramów Modułów Kontrolnych (Control Module Diagram) przeznaczony do obiektowego projektowania i konfiguracji aplikacji sterowania.

Standard IEC 61131-3

Control Builder to wydajne narzędzie do tworzenia rozwiązań autoamtyki i bibliotek wielokrotnego użytku dla stacji procesowej AC 800M. Narzędzie inżynierskie pracuje w środowisku opartym o system Windows, zapewniając szeroki zakres funkcji sterowania dla stacji AC 800M. Wspiera wszystkie pięć "języków" programowania zgodnie z IEC 61131-3:

  • Listy instrukcji - Instruction List (IL)
  • Tekstu Strukturalnego - Structured Text (ST)
  • Schematów Bloków Funkcyjnych - Function Block Diagram (FBD)
  • Grafów Sekwencji - Sequential Function Chart (SFC)
  • Schematów Drabinkowych - Ladder Diagram (LD)

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Programowanie obiektowe z wykorzystaniem Modułów Kontrolnych (Control Modules)

W przypadku gdy projekt zakładu przewiduje wiele powtarzalnych obiektów sterowania optymalnie jest wykorzystać Moduły Kontrolne, dzięki którym zdefiniowane przez uzytkownika typy obejmujące jednostki takie jak reaktor mogą być przygotowane, wydajnie parametryzowane i wykorzystywane wielokrotnie.

Biblioteki bloków funkcyjnych

Wraz z Control Builderem dostepna jest rozbudowana biblioteka funkcji, zawierająca od prostych funkcji logicznych, jak bramki AND czy OR po gotowe do użycia samostrojące się adaptacyjne regulatory PID. Dołączone są również unikalne pakiety dla bezpośredniego połączenia z napedami i dla łatwej obsługi wsystkich programowych funkcji redundancji oferowanych przez stacje AC 800M.

Podstawowe funkcje mogą być łączone z funkcjami zdefiniowanymi przez użytkownika w celu dostosowania lub agregowania tych funkcji. Funkcje uzykownika moga być groupowane w biblioteki dla ułatwienia pracy z nimi.

Zmienne komunikacyjne

W celu uproszczenia projektowania aplikacji i redukcji nakładu pracy inżynierskiej można wykorzystać również zmienne komunikacjne. Po zadeklarowaniu te zmienne moga byc wykorzystywane w dowolnej stacji procesowej w systemie, a ich komunikacja jest generowana automatycznie przez kompilator AC 800M.

Testowanie i debugowanie

Oprócz możliwości wykonywania aplikacji kontrolnej w wirtualnym środowisku “Soft Controller” dla testów i debugowania, Control Builder oferuje wiele własności ułatwiajacych testowanie on-line, tuning i symulację:

  • Inspekcja stanu: Stan sygnałów wejść/wyjść, zmiennych etc. może być sprawdzany on line. Nie wymaga to ręcznego tagowania.
  • Wymuszanie: Sygnały wejść/wyjść moga być wybierane i wymuszane (forsowane) do wybranego stanu
  • Nadpisywanie: Wszystkie zmienne moga być nadpisane na czas pojedynczego cyklu, po którym program przejmuje ponownie kontrolę
  • Zadania: Wykonywanie w pojedynczym skanie może być wybrane w oknie własności zadania
Loading documents
Select region / language