800xA virtualisering

Mindre hårdvara betyder mindre kostnader

Virtualisering ger många kostnads- och driftsfördelar genom att förenkla hur servrar förvaltas och underhålls. Detta minskar drastiskt mängden hårdvara och driftskostnader samtidigt som det ökar tillgängligheten..

Fullt stöd för virtualiseringsteknik

ABB har valt VMware ESX som virtualiseringsstöd och det kan användas i 800xA-system för att kombinera flera 800xA-serverprogram på en enda dator. Det totala antalet fysiska datorer som krävs vid en anläggning minskas avsevärt. Detta minskar också det erforderliga utrymmet för datorer och hårdvara samt kostnaden för datorer, skåp samt driftskostnader (t.ex. energikostnader).

Bättre tillgänglighet och funktionalitet med mindre hårdvara

System 800xA kan ge en högre tillgänglighet och funktionalitet med användning av mindre hårdvara när den är installerad i en virtualiserad miljö. Detta uppnås tack vare System 800xA: s mjukvaruarkitektur och inneboende serverredundans. Underhåll är också mindre resursberoende på grund av centraliserad åtkomst via VMware konsollen. Via denna konsoll är status för varje server och alla virtuella växlar presenterad och kan nås från en central plats.

Smidigare installation och uppgraderingar

Virtualisering gör det möjligt för ABB att leverera system som inte bara ger utmärkt energibesparing och minskade hårdvarufotspår, utan också möjliggör effektiv support och underhåll av systemet under hela dess livscykel. Patch driftsättning, server underhåll, programkompatibilitet och uppgraderingar kan alla utföras mer effektivt.

Högre tillgänglighet och enklare underhåll med Storage Area Network

Virtuella maskiner kan antingen lagras på hårddiskar lokaliserade i en ESX-server, eller på en nätverkslagringsenhet som ett Storage Area Network (SAN) server. I båda fallen är läggs lagringen till ESX- servern och ses som datalager.

ABB System 800xA har en förtestad och validerad arkitektur som kan köra VMware ESX virtualiseringsprogramvara. Detta låter 800xA system köra flera 800xA noder i en enda hårdvaruserver! 

Vill du ha produktinformation eller service?

Reference case studies

Learn more

Loading documents
Select region / language