ServicePro

ServisPro představuje komplexní nástroj pokrývající činnosti v průběhu celého životního cyklu. Nabízí proaktivní přístup zlepšující péči o Vás a Vaše zařízení, zvyšuje efektivitu poskytovaného servisu, napomáhá předcházet poruchám a v neposlední řadě může také nabídnout v přehledné formě informace o údržbě a stavu konkrétního zařízení.

Základní charakteristika 

 • Komplexní automatizovaný systém plánování údržby
 • Knowledge Base Library - komplexní znalostní databáze ověřených postupů
 • Možnost sledování zařízení dle smluvní specifikace
 • Komplexní reporting o aktuálním stavu v průběhu celého životního cyklu
 • Propojení potřeb náhradních dílů se servisními službami

Přínosy pro zákazníka

 • Vyšší spolehlivost zařízení
 • Delší životnost zařízení
 • Zautomatizování procesů
 • Vyšší efektivita poskytovaného servisu
 • Menší množství poruch
 • Vyšší využitelnost zdrojů
 • Nižší náklady na náhradní díly
 • Vyšší návratnost investovaných prostředků

Benefity Service PRO

Moduly ServisPro

ServisPro je součástí servisních smluv v několika modulech:


Konzistentní údržba spolu s ověřenými a doporučenými postupy Vám přinesou výsledky

ServisPro je interaktivním softwarovým řešením, které využívá “best practice” doporučených a osvědčených postupů pro zvýšení spolehlivosti daného zařízení, návratnosti investic a usnadňuje poskytování konzistentních servisních služeb na nejvyšší úrovni v průběhu celého životního cyklu spolu s měřitelnými výsledky.


Komplexní znalostní databáze ověřených postupů

Unikátním základem řešení ServisPro je komplexní znalostní databáze doporučených a ověřených postupů pro dané zařízení tzv. Knowledge Base Library. Tato databáze usnadňuje práci servisních technikům ABB a umožňuje jim dodávat Vám služby vždy v nejvyšší možné kvalitě a v nejkratším možném čase.


Proaktivní a plánovaná údržba ve Váš prospěch

S nástrojem ServisPro má každý servisní technik ABB, který má na starosti Vaše zařízení, k dispozici dlouholeté a prověřené znalosti ABB a může je využít ve prospěch údržby právě Vašeho zařízení. ABB Vám tak nabízí prověřenou a konzistentní údržbu, která Vám přinese ještě lepší měřitelné výsledky a usnadní posun od neplánované reaktivní údržby k proaktivní a plánované.


Měřitelné výsledky pro rozvoj podniku

ServisPro Vám také v neposlední řadě poskytne zdokumen­tované výsledky a přehled o veškeré údržbě. Management má tak přímý přístup k aktuálním a spolehlivým datům, a tím pá­dem má k dispozici potřebný přehled nutný pro správné rozhodování a nepřetržitý rozvoj podniku.


Manažerské reportování

Generované reporty poskytnou více informací o daném pro­vozu, což může vést k lepšímu porozumění, zlepšení evidence

náhradních dílů i materiálu a umožňuje také přesněji sledovat náklady. Dostanete se právě k těm informacím, které jsou pro Vás důležité a usnadní klíčová rozhodnutí. Dále budete moci monitorovat to, co děláte dobře, a rychle identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení. Zkrátka získáte právě takový report, který potřebujete pro proaktivní řízení Vašeho provozu.


Modul 1: Maintenance management

Poskytuje flexibilní reporty, které poskytují přehled o všech servisních aktivitách na všech úrovních provozu. Pomáhá docílit delší životnosti a vyšší spolehlivosti zařízení. Servisní technik jednoduše sleduje harmonogram plánovaných servis­ních prací, tak aby Vám poskytnul servis v nejvyšší kvalitě. Maintenance management také poskytuje reporty prostřednictvím konfigurovatelného rozhraní, díky kterým může uživatel sledovat všechny aktivity a jejich trendy.


Modul 2: Parts Management

Zajištuje rychlý přístup k informacím o náhradních dílech. Definuje potřeby náhradních dílů pro dané zařízení ABB, poskytuje seznam doporučených dílů a stav jejich životního cyklu. Servis je proaktivně plánovaný tak, aby bylo možné údržbu provést v rámci standardních odstávek a vyhnout se tak nákladným, neplánovaným odstávkám.


Modul 3: Contract Management

Je vyvinut právě pro řízení životního cyklu daného zařízení, servisních aktivit a kapitálového plánování. Nabízí zviditelnění servisních aktivit v rámci jednoho nebo i více provozů. Doku­mentuje nejen aktivity ale i náklady pro proměření mezi jednot­livými provozy, a poskytuje trendy, profily a reporty, které poskytují managementu přehled o servisních aktivitách na podnikové úrovni. Jde o webovou aplikaci, takže přístup je možný ze všech počítačů připojených k síti.


Modul 4: Optimization Management

  Jde o interaktivní nástroj používaný pro plánování a správu dodávek optimalizací ať už na místě nebo vzdáleně. Napomáhá monitorovat systém a procesy proti odchylkám, právě prostřednictvím implementace optimalizací. Generuje také časový plán doporučených servisních opatření pro udržitelnost a zlepšení výkonu systému.

Modul 5: Report Management

Poskytuje lepší porozumění zařízení a procesům, lepší evidenci a přehled o potřebných náhradních dílech a také přesnější sledování nákladů. Reporty poskytnou přehled o servisních operacích, díky čemuž je možné jednoduše zjistit, kde to funguje a kde je potřeba zlepšení.

Select region / language