Podnikáme eticky

Tuto stránku můžete zobrazit v

  • CS

Kodex jednání a procedury etického podnikání ABB.

Na podporu dodržování etiky podnikání vytvořila společnost ABB vlastní Kodex jednání. Každý nově příchozí zaměstnanec je s kodexem seznámen a během dalších tří měsíců projde praktickým e-learningovým školením v oblasti etiky.

Pokud má kdokoli podezření na chování, které není v souladu s Kodexem jednání, má možnost toto oznámit pomocí: abbgroup.ethicspoint.com

Etika podnikání v praxi

Select region / language