Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Podnikáme eticky

Tuto stránku můžete zobrazit v

Důsledně dodržujeme Kodex jednání a máme zavedenu Horkou linku etického podnikání ABB.

Na podporu dodržování etiky podnikání vytvořila společnost ABB vlastní Kodex jednání. Každý nově příchozí zaměstnanec je s kodexem seznámen a během dalších tří měsíců projde praktickým e-learningovým školením v oblasti etiky. Pokud má kdokoli podezření na chování, které není v souladu s Kodexem jednání, má možnost toto oznámit pomocí tzv. Horké linky etického podnikání ABB.

Etika podnikání v praxi

Horká linka

Horká linka etiky podnikání umožňuje našim zaměstnancům i externím partnerům oznamovat podezření na chování, které není v souladu s kodexem. Byli jste svědky takového chování? Oznamte to na ethics.contact@ch.abb.com

Věděli jste, že ...