Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Odpovědné podnikání

ABB klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Znamená to pro nás způsob, kterým podnikáme, proto i klíčové oblasti souvisejí s naším podnikáním.

Důsledně dodržujeme pravidla etiky podnikání, pomáháme svým zákazníkům snižovat spotřebu elektrické energie a aktivně podporujeme rozvoj techniky a inovací i místních komunit. Všechny tyto aspekty mají vliv na naše strategické plánování i každodenní rozhodování.

Podnikáme eticky

Podporujeme techniku a inovace

Klademe důraz na udržitelnost

Pomáháme svému okolí