Odpovědné podnikání

ABB klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Znamená to pro nás způsob, kterým podnikáme, proto i klíčové oblasti souvisejí s naším podnikáním.

Důsledně dodržujeme pravidla etiky podnikání, pomáháme svým zákazníkům snižovat spotřebu elektrické energie a aktivně podporujeme rozvoj techniky a inovací i místních komunit. Všechny tyto aspekty mají vliv na naše strategické plánování i každodenní rozhodování.

Podnikáme eticky

Podporujeme techniku a inovace

Klademe důraz na udržitelnost

Pomáháme svému okolí

Select region / language