Sázení stromů s Lesy ČR

Chceme tu žít dlouho, zdravě a spokojeně. Chceme, aby nás naše planeta dokázala uživit. Chceme, aby naše děti i generace, které přijdou po nich, vyrůstaly ve zdravém prostředí. Aby věděly, jak vypadá les, potok, sníh. A aby si přírody uměly vážit a chránili ji.

Území Česka pokrývají z jedné třetiny lesy. Lesy nám slouží jako oáza klidu, můžeme vstoupit kdykoli a bezplatně.  Máme štěstí, které si často ani neuvědomujeme! O každé štěstí je však potřeba pečovat.

Všimli jste si toho? Lesy chřadnou, mizí před očima

Místa, která jsme dlouhé roky znali, najednou nepoznáváme. Smrkové lesy ve střední Evropě likviduje sucho a kůrovec. Kůrovec (lýkožrout smrkový) má sucho rád  a ve smrkových monokulturách se mu daří nejlépe. V kombinaci s dlouho trvajícími období sucha a vysokými teplotami jsou následky o to drastičtější.

Příroda má za normálních okolností schopnost přirozené regenerace. Ale když jsou poškozeny příliš velké plochy na mnoha místech najednou, musí se přírodě pomoci a obnovu lesního porostu urychlit. Nemůžeme jen čekat.

Environmentální dopady

Zelené lesy odpařují vodu. Díky tomu fungují jako klimatizace. Z 1 m2 listnatého lesa se odpaří až 6 litrů vody denně. Kde není les a zelená vegetace, zemský povrch se přehřívá. Horký vzduch stoupá vzhůru a vysouší zbytek vláhy. Krajina vysychá, mění se v poušť. Tato proměna narušuje celý lesní ekosystém – ohrožuje lesní faunu i floru, mění se složení půdy. 
Pojďme s tím něco udělat!

Les je provázaný ekosystém. Od kořenů a zrnek půdy až po koruny stromů je životním prostorem a zdrojem potravy pro spoustu živočichů. Každý (i drobný) člen toho lesního společenství je svým způsobem nenahraditelný pro zachování rovnováhy v přírodě a na Zemi.

Vysadíme nové lesy

Efektivním způsobem, jak současnou situaci obrátit k lepšímu, je výsadba stromů vhodné skladby. Druhově pestré lesy jsou odolnější. A protože nám to není jedno, podílíme se na výsadbě nových smíšených lesů. 

Čím více stromů vysázíme, tím rychleji se kůrovcovou kalamitu podaří zastavit. My jsme se v ABB rozhodli uzavřít partnerství s Lesy ČR a stali jsme se aktivními účastníky jejich projektu Sázíme lesy nové generace

Kolik letos spolu zasadíme stromů?

Spolu? Ano, je to tak, na projekt přispíváme z prodeje designové řady vypínačů a zásuvek Levit. Koupí Levitu se do akce zapojuje každý z vás. A proč právě Levit? Je v tom trochu i symbolika, protože jsou to vypínače, které vyrábíme v Čechách do posledního šroubku. České vypínače – český les o 10 000 stromů bohatší.

Výsadba stromů probíhá na jaře a na podzim.

Kde sázíme lesy

S výběrem správných míst pro výsadbu nám pomáhají odborníci z Lesy ČR, kteří také dohlíží i na kvalitu a původ sazenic. Odborný lesní hospodář navrhne vhodné dřeviny pro dané umístění, počet sazenic i rozestupy mezi nimi. Plánujeme dlouhodobou, cílenou pomoc lesům na konkrétních místech ČR. Pokud to jde, dáváme přednost takovým lesním lokalitám, ke kterým máme blízko. 

Prvním místem „naší“ výsadby je Jablonecko. K regionu máme úzký vztah a dlouhou historii, která se tu začala psát před více než 150 lety. V jabloneckém závodě ABB Elektro-Praga se také vyrábějí vypínače Levit.

Udržitelnost je pro nás důležité téma. Víte co udržitelnost znamená?

Udržitelný způsob produkce a lidského chování je to, že se se všemi zdroji hospodaří způsobem, který zaručuje jejich zachování i pro další generace. Udržitelnost je o tom, že neplýtváme zdroji a bereme si jen to, co nutně potřebujeme. Že nebude vykáceno více stromů, než jich stačíme vysadit. Z oceánů vylovíme jen tolik ryb, aby rybí kolonie stačily regenerovat. Vodu, kterou spotřebujeme v průmyslu, vrátíme do přírody čistou. Udržíme na Zemi pestrost rostlinných a živočišných druhů...

A protože my všichni jsme součástí této planety, měla by udržitelnost zajímat každého z nás.

Každá změna se počítá

Co můžeme dělat? 

  • Třídit odpad.
  • Šetřit vodou a energií.
  • Jezdit hromadnými dopravními prostředky.
  • Topit ekologicky.
  • Omezit konzumní způsob života.
  • Neplýtvat potravinami.
  • Vzdělávat děti v ekologii a lásce k přírodě.
  • Nebýt lhostejní k okolí a šířit osvětu i mezi dospělé, kteří se v souladu s udržitelností nechovají.
  • Aktivně se zapojit do ekologických projektů.

Inspirujte se

Filmy, které stojí za vidění - doporučujeme!

Víte, co znamená biodiverzita a jak strašně moc jsme na ní jako lidstvo závislí? Podívejte se na film David Attenborough: Life on Our Planet (Život na naší planetě). Vyšel v roce 2020 na Netflixu.

Planeta Česko - celovečerní film o české přírodě. Natočeno 2017.

Výstava Lesy pro budoucnost

V Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné se můžete inspirovat výstavou Lesy pro budoucnost, kde se seznámíte se všemi aktuálními programy LČR, které mají společný cíl - obnovu lesů zasažených kůrovcem.

Další akce na pomoc lesům

Máte chuť zasadit si strom, vytvořit něco vlastníma rukama? Tip pro vás: Dny na obnovu lesa, které organizují každoročně Lesy ČR pro skupinky dobrovolníků. Nejbližší termín 23. 9. 2023. Vyberte si z nabídky 8 lokalit tu, ke které máte nějaký blízký vztah a nebojte se zapojit.

Select region / language