Aktivní podpora techniky a inovací

Naše podnikání je založeno na špičkových technologiích, a proto se také aktivně podílíme na popularizaci vědy a techniky, podpoře inovací a hledání technických talentů prostřednictvím soutěží pro studenty základních, středních i vysokých škol.

Naším cílem je přispět ke zvýšení atraktivity technických studijních i profesních oborů. Činíme tak jak sami ve vlastních projektech, tak ve spolupráci s neziskovými organizacemi, školami a jinými vzdělávacími institucemi.

Popularizace vědy, techniky a inovací

Soutěže pro technicky zaměřené studenty

Věděli jste, že ...

... ABB nabízí studentům témata pro diplomové či bakalářské práce?

Pro studenty vysokých škol jsme připravili seznam několika desítek témat, které je možné si zvolit pro svojí diplomovou, případně bakalářskou práci. ABB k těmto tématům nabízí rovněž možnost konzultace s našimi odborníky.

Select region / language