Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Technika má budoucnost

Tuto stránku můžete zobrazit v

  • CS

Technika hraje v našem životě stále podstatnější úlohu. Jak vzrůstá její význam, zvyšuje se rovněž počet technických profesí, což se následně projevuje v rostoucí poptávce po technicky vzdělaných odbornících. Nabídka na trhu je ale velmi omezená a technicky vzdělaných odborníků je málo.

Mezi důvody, které ovlivňují zejména mladé lidi při volbě povolání, je přetrvávající představa o omezených možnostech uplatnění absolventů technických oborů oproti „tradičním“ oborům a chybějící možnost otevřenějšího srovnání. Vzhledem k současnému systému vzdělávání v ČR je pro studenty rovněž velmi složité změnit původně nastoupenou kariérní dráhu.

V rámci tohoto programu se proto snažíme žákům a studentům představovat jednotlivá technická povolání, a podporovat je tak při rozhodování o budoucím směru jejich profesního života. Aby byl program co nejzajímavější, začleňujeme do něj exkurze do našich výrobních závodů a další formy spolupráce ABB se školami.