Co je nového ve verzi 800xA v6?

Světová špička

 Od svého uvedení na trh v roce 2004 se počet instalovaných systémů 800xA rychle blíží k počtu 10 000 ve více jak 100 zemích světa. 800xA nabízí monitorování a řízení pro více jak 50 milionů tagů, což mimo jiné ABB napomáhá být lídrem v oblasti distribuovaných řídicích systémů (DCS) už více jak 10 let.

Komplexní řízení s plnou integrací a rozšířeným pracovištěm

Systém 800xA nabízí komplexní procesní řízení včetně plné integrace elektrické, bezpečnostní a informační části v jediném prostředí. Představuje integrační platformu potřebnou pro spolupráci různých organizací a oddělení, zprostředkovává informace napříč celým podnikem a umožňuje tak řídit Váš provoz jednotně a dosáhnout tak provozní dokonalosti v reálném čase.

Řídicí systém 800xA je známý právě díky tomuto zajišťování produktivity provozu prostřednictvím konsolidace procesů, elektrifikace, bezpečnosti a komunikace v jediném systému, který zákazníkům definitivně poskytuje vysoce výkonné operátorské prostředí velínu pomocí rozšířitelného pracoviště (EOW). Použitím EOW a vysoké úrovně integrace systému 800xA v rané fázi projektu je možné ušetřit i 30 % z prostorových nároků na instalaci ve srovnání s tradičními řešeními.

Benefity, které může 800xA přinést i Vašemu provozu:

 • Méně poruch a neplánovaných prostojů – větší přehled o procesech, vizualizace celého provozu, společné seznamy alarmů a relevantní informace v rámci kontextů. To vše přispívá k porozumění procesních události, usnadňuje rychlé a správné rozhodování, urychluje proces interakce a redukuje tak i počet poruch a neplánovaných prostojů.
 • Zvýšenou bezpečnost – lepší procesní přehled umožňuje operátorům efektivní spolupráci s ostatním personálem. Všechny podstatné informace mohou být jednoduše poslány na mobilní zařízení operátora, včetně instrukcí, online videa a aktuální procesních grafů. Tato spolupráce tak zvyšuje bezpečnost a také kvalitu a energetickou účinnost.
 • Nákladově efektivní řízení – integrace všech provozních složek v jednom transparentním prostředí, umožňuje centralizované operace, kdy méně operátorů řídí větší procesní oblasti, čímž se snižují kapitálové výdaje i provozní náklady. Příjemné pracovní prostředí s dobrým osvětlením, nízkou hlučností a plnou nastavitelností židlí, konzol, obrazovek dle individuálních potřeb snižuje stres i únavu personálu. Atraktivní pracovní prostředí navíc minimalizuje fluktuaci a snižuje tak náklady na nábor nových zaměstnanců.

V nejnovější šesté generaci systému 800xA pak ABB nabízí svým zákazníkům ještě vyšší bezpečnost, podporu postupných upgradů ze starších platforem, jak je například Windows XP a mnoho dalšího.

Nejnovější verze 6

Nejnovější verze 6, nazývané také jednoduše v6, není určena jen pro nové projekty, ale byla speciálně vyvinuta právě pro podporu modernizací starších distribuovaných řídicích systémů (DCS) běžících na už nepodporovaných operačních systémech, jako je například Microsoft XP. Systém 800xA ve verzi 6 poskytuje zákazníkům bezpečnější automatizované prostředí, snižuje celkové náklady na vlastnictví a zároveň poskytuje velké množství dalších příležitostí pro zvyšování produktivity provozu.

Ovládejte svou bezpečnost

K ověřeným průmyslových bezpečnostním prvkům byly ve verzi 6 přidány služby jako je například Advanced Access Control a White Listing, pomocí kterých je možné jednoduše monitorovat a spravovat bezpečnost řídicího systému jako celku.

Nejnovější verze 800xA  tak přináší uživatelům možnost pracovat s ještě bezpečnějším systémem, kde je:

 • Nejnovější operační systém Microsoft Windows MS 8.1 / Server 2012 R2
 • Vylepšená instalace systému, která automaticky nastaví politiky, tím celý proces zjednoduší a zároveň zvýší bezpečnost celého systému
 • Digitální podpis pro ověření legitimity kódu softwaru
 • Okamžitý přístup ke schváleným antivirovým souborům    

Ovládejte svou produktivitu

800xA v6 a její funkce Vám umožní také dosahovat úspor a implementovat řešení pro zvýšení produktivity bez vynaložení externích (dodatečných) nákladů na software a hardware. Navíc je v nové verzi přepracovaná také správa alarmů, pokročilé řízení, video systémy, bezpečnost, elektrická integrace, řízení spotřeby a mnoho dalších zabudovaných funkcionalit.

Systém 800xA v nové verzi přidává následující:

 • bezdrátové síťové směrovače/bridge, které umožní bezpečné a spolehlivé nasazení mobilních a údržbových klientů,
 • -novou platformu informačního managementu poskytující bezpečné připojení k 800xA, takže data lze bezpečně sbírat, prohlížet, archivovat a také reportovat do dalších vrstev řídicího systému,
 • -vložený Public Address System, což umožňuje oznamovat text hlasem a dále také z 800xA vysílat ve více jazycích,
 • rozšířené trendy s přidáním indikace alarmu, automatickým škálováním a nastavitelnou mřížkou,
 • nové způsoby vizualizace dat s přídavkem pracoviště s kolaborační platformou systému 800xA, které poskytuje 3D pohled na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) (viz fotografie 2)
 • vylepšeného manažer dávkových procesů, který nabízí vícecestné šarže a prostředí.    

Odstranění bariér

V neposlední řadě je v nové verzi věnována také velká pozornost podstatně lepším zkušenostem s aktualizacemi pod ochrannými křídly programu Automation Sentinel jako programu péče o zákazníky. Program Automation Sentinel slouží ke správě a podpoře systému během celého životního cyklu, udržuje řídicí systém v aktualizované verzi, včetně přístupu k nejnovějším technologiím, diagnostickým prostředkům nebo online webové technické podpoře a napomáhá maximalizovat délku životního cyklu.

Systém 800xA v6 také zahrnuje:

 • Inteligentnější „ na rolích založené“ instalace a konfigurační nástroje redukující manuální kroky o více než 80 %. Tuto instalaci a konfigurační nástroj je možné také použít pro centrální rozšíření a aktualizovat systém v průběhu životního cyklu.
 • Další nástroje jako je například Start Value Analyzer pro zabezpečení bezproblémového fungování upgradu bez nenadálých překvapení s inicializačními nastaveními hodnot.

Více informací o dalších funkcionalitách systému 800xA a možnostech jak může 800xA napomoci zvýšit produktivitu právě Vašeho provozu naleznete na webových stránkách www.abb.cz/controlsystems  nebo nás kdykoliv kontaktujte na výše uvedeném konktaktu.

Kontakt

Tel.: 597 468 974
Email: kontakt@cz.abb.com
Web: www.abb.cz/controlsystems

Select region / language