Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Technologie a inovace

ABB je především technologická společnost. Každý rok vynakládáme více než 1 miliardu dolarů na nejrůznější výzkumné a vývojové činnosti. Máme sedm podnikových výzkumných center, zaměstnáváme 8 000 výzkumných pracovníků a podporujeme 70 společných projektů s univerzitami po celém světě.

ABB ČR jako člen nadnárodní skupiny má možnost využívat mezinárodní know-how a nejnovější výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Stejně tak těží ze silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců.

Operační centrum v České republice

Experti ABB blogují

R&D centra v České republice

Technologie ABB, které změnily svět

Výrobky, systémy a řešení ABB šetří energii, omezují emise a snižují náklady, a to jak u zákazníků, tak i ve výrobních závodech naší společnosti. Zde uvádíme několik příkladů toho, jak ABB snahou o efektivní využití energie naplňuje v praxi svůj slogan „Energie a produktivita pro lepší svět“.

Efektivní využití energie v průmyslu, dopravě a budovách

Spotřeba elektrické energie v budovách může klesnout až o 60 % díky regulaci osvětlení, zvyšování účinnosti vytápění a odvětrávání.

Související odkazy