Výzkum a vývoj v ČR

ABB je průkopníkem v řadě oborů a systematicky svou síť R&D center rozšiřuje. ABB Group má sedm vlastních výzkumných center, zaměstnává 8 000 výzkumných pracovníků a podporuje 70 společných projektů s univerzitami po celém světě.

V České republice má ABB svá vývojová centra v Brně, Mošnově a Jablonci nad Nisou.

Výzkumná a vývojová centra v ČR

Ostrava Mošnov
Globální opravárenské a repasovací centrum

Druhý život robotů. Životní cyklus robotu opotřebením nekončí. V duchu zásad cirkulární ekonomiky a udržitelného přístupu k podnikání se ABB intenzivně zaměřuje i na tzv. robotické repase. Za posledních 25 let jsme úspěšně repasovali tisíce jednotek, kterým jsme tak dali druhou šanci. V Ostravě jsme vybudovali globální centrum, kde se naši specialisté věnují repasování robotů i periferních zařízení, např. kontrolérů, opravám a výrobě části robotů. Jde o jediné centrum svého druhu v celé Evropě.

Brno
Technologické centrum

Technologické centrum v Brně na Vídeňské se zabývá vývojem vzduchem a plynem izolovaných rozváděčů pro primární distribuci, přístrojových transformátorů, senzorů, konfigurátorů, pokročilých servisních aplikací, modulárních bateriových uložišť a modulárních nabíjecích systémů, které jsou následně vyráběny nejen místním výrobním závodem, ale i dalšími fabrikami ABB po světě. Místní vývojový tým je autorem desítek mezinárodních patentů a jeho experti jsou členy mezinárodních IEC a IEEE komisí, kde se přímo podílí na tvorbě globálně využívaných norem.

Pro testování vyvíjených produktů má místní R&D centrum k dispozici nezávislou laboratoř certifikovanou dle ISO/IEC 17025 zaměřenou na zkoušení rozváděčů vysokého i nízkého napětí, přístrojových transformátorů a senzorů v souladu s normami IEC, GOST, IEEE, CSA a další. Prováděny zde jsou dielektrické cesty, měření částečných výbojů, klimatické testy, testy přesnosti a další.

Brno
Centrum pro výzkum a vývoj jednotky Low Voltage Systems

Dvě desítky zaměstnanců tohoto centra, založeného v roce 2009, se zaměřují zejména na design nízkonapěťových rozváděčů dle standardu IEC. Hlavní náplni tohoto oddělení je vývoj a inovace MNS a MNSiS rozváděčů (mechanický design, elektrický design, podpůrné softwarové nástroje pro inteligentní rozváděče MNSiS). Nedílnou součástí vývoje jsou také typové zkoušky zakončené certifikací v akreditované laboratoři.
Nyní česká jednotka pracuje na inovaci a rozšíření samotného konceptu MNS rozváděčů s již implementovanými jističi SACE Emax2 s účelem zajištění nákladové efektivnosti a cílem vytvořit flexibilní design bez nutnosti zákaznických úprav.

Jablonec nad Nisou
Vývojové centrum

Vývojové centrum v Jablonci nad Nisou se zabývá vývojem, modelováním a výrobou domovních elektroinstalačních materiálů a komponent pro český trh i další výrobní jednotky skupiny ABB v Evropě. Jablonec je zároveň centrem ABB pro výrobu nástrojů a forem pro kovové i plastové díly. Komplexní přístroje designových řad Tango®, Time®, Elemen®t, Swing® a v neposlední řadě Zoni® (rok 2023) jsou výsledkem práce zdejšího vývojového centra.

Spolupráce s technickými univerzitami

Nedílnou součástí aktivit v oblasti výzkumu a vývoje je v rámci globálního ABB velmi úzká spolupráce s technickými univerzitami – v současné době společnost podporuje 70 společných projektů s univerzitami na celém světě. V rámci ČR pak společné aktivity zahrnují závěrečné práce inženýrského a bakalářského studia, či dlouhodobou spolupráci v rámci vývojových projektů některého z center.

Select region / language