Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Výzkum a vývoj v ČR

V několika posledních letech ABB Group každoročně vynakládá více než
1 miliardu dolarů na nejrůznější výzkumné a vývojové činnosti. Skupina ABB má sedm vlastních výzkumných center, zaměstnává 8 000 výzkumných pracovníků a podporuje 70 společných projektů s univerzitami po celém světě. Také v České republice máme silnou základnu pro vědu
a výzkum, máme zde 4 vlastní výzkumná a vývojová centra a 2 velká inženýrská centra.

V energetice a automatizaci jsou stálé inovace, výzkum a vývoj naprosto nevyhnutelné. ABB je průkopníkem v řadě oborů a systematicky svou síť R&D center rozšiřuje.  V České republice má ABB svá vývojová centra v Praze, Brně a Jablonci nad Nisou.

Výzkumná a vývojová centra v ČR

Brno
Technologické centrum

Technologické centrum v Brně bylo založeno před 15 lety. Za dobu své existence se pracovnímu týmu podařilo vydobýt si respektované místo v rámci vývojových center ABB pro výrobky vysokého napětí. Technologické centrum v Brně se stalo Centrem kompetence pro celosvětový vývoj vzduchem izolovaných rozváděčů pro primární distribuci a pro vývoj přístrojových transformátorů a senzorů vysokého napětí . V současnosti je největším vývojovým centrem v těchto oblastech v rámci ABB divize vysokého napětí. Vývojový tým v Brně realizuje vývoj nových produktových platforem a řešení v rámci globální organizace ABB a je autorem desítek mezinárodních patentů.
Produktem tohoto centra je i UniGear Digital - inovativní řešení pro rozváděče vysokého napětí, uvedený na trh v lednu 2014. UiGear Digital je ve svém oboru světovou novinkou a znamená zcela nové pokročilé řešení rozváděčů vysokého napětí, které v sobě kombinuje osvědčený technický návrh s moderním přístupem k ochraně, řízení, měření a digitální komunikaci.
Na vývoji řešení UniGear Digital se podílel tým desítek odborníků z celé Evropy (České republiky, Finska, Polska a Švýcarska), právě pod vedením vývojového centra ABB v Brně. UniGear Digital získal prestižní ocenění Zlatý Ampér 2014 za nejpřínosnější exponát veletrhu.

Brno
Centrum pro výzkum a vývoj jednotky Low Voltage Systems

Dvě desítky zaměstnanců tohoto centra, založeného v roce 2009, se zaměřují zejména na design nízkonapěťových rozváděčů dle standardu IEC. Hlavní náplni tohoto oddělení je vývoj a inovace MNS a MNSiS rozváděčů (mechanický design, elektrický design, podpůrné softwarové nástroje pro inteligentní rozváděče MNSiS). Nedílnou součástí vývoje jsou také typové zkoušky zakončené certifikací v akreditované laboratoři.
Nyní česká jednotka pracuje na inovaci a rozšíření samotného konceptu MNS rozváděčů s již implementovanými jističi SACE Emax2 s účelem zajištění nákladové efektivnosti a cílem vytvořit flexibilní design bez nutnosti zákaznických úprav.

Praha
R&D ABB Polovodiče

Centrum odvádí vynikající práci v oblasti vývoje výkonových polovodičových součástek (od vlastního návrhu konstrukce součástky až po výrobu prototypů, testování a předání do sériové výroby) - vyvíjené součástky svými parametry nejen že plně konkurují součástkám konkurenčních firem, v některých případech představují dokonce absolutní jedničku na trhu.
V R&D nyní pracuje 19 zaměstnanců. Mezi nedávné úspěchy daného centra patří kvalifikace nové součástky u zákazníka (rychlá dioda 4,5 kV pro nové vypínací tyristory IGCT). V poslední době centrum navazuje užší spolupráci i se švýcarským Lenzburgem, a to hlavně při řešení společného vývojového projektu. Aktivita probíhá i na úrovni patentů, například za poslední rok byly přijaty 4 patenty. V roce 2014 došlo k prohloubení spolupráce s technickými vysokými školami, a to zejména v oblasti závěrečných pracích a exkurzí. Specifické požadavky na vývoj vyplývají především z komplexnosti výroby a obecných požadavků na polovodičovou výrobu (čistota, stabilita prostředí, velmi přesná zařízení). Tyto podmínky kladou velký důraz na pečlivost a know-how každého, který se podílí na zpracování vývojových dávek.

Jablonec nad Nisou
Vývojové centrum

Hlavním těžištěm práce vývojového centra v Jablonci nad Nisou, založeného v roce 2005, je vývoj výrobků pro zahraniční partnery. V reakci na hospodářskou krizi pak centrum rozšířilo svou činnost z čistého vývoje i na vlastní výrobu. Stalo se také „tool centrem“ vyvíjejícím a vyrábějícím nástroje a formy pro kovové a plastové díly. Dále poskytuje podporu při konstrukčních pracích jako je 3D modelování, tvorba dokumentace či testování, a podílí se na řízení částí rozsáhlých projektů, které v rámci spolupráce běží v ČR.
Výsledkem práce vývojového centra jsou, mimo jiné, i výrobky v designech Tango®, Time®, Element® a Neo®.

Spolupráce s technickými univerzitami

Nedílnou součástí aktivit v oblasti výzkumu a vývoje je v rámci globálního ABB velmi úzká spolupráce s technickými univerzitami – v současné době společnost podporuje 70 společných projektů s univerzitami na celém světě. V rámci ČR pak společné aktivity zahrnují závěrečné práce inženýrského a bakalářského studia, soutěž vědeckotechnických projektů vysokoškolských studentů, ABB University Award, či dlouhodobou spolupráci v rámci vývojových projektů některého z center.