Inteligentní sítě v Stockholmském královském přístavním městě

V dnešní době žije ve městech polovina světové populace a odhaduje se, že v roce 2050 to bude už 70 procent. Tento fakt vytváří ohromnou poptávku po naprosto nových energetických systémech, které se s takovým nárůstem dokáží vypořádat a budou zároveň splňovat i vysoké ekologické cíle.

Město Stockholm buduje čtvrť světové úrovně, která bude přátelská k životnímu prostředí. Využívá k tomu inteligentní energetickou technologii společnosti ABB.

V oblasti životního prostředí a klimatu je cílem projektu mimo jiné dosáhnout do roku 2030 formy, jež bude mít kladný vliv na změnu klimatu a nebude využívat fosilní paliva. Emise oxidu uhličitého by neměly přesáhnout 1,5 tuny na osobu. Dnes dosahuje průměrná úroveň těchto emisí ve Stockholmu 4,5 tuny na osobu.

Obyvatelé Stockholmského královského přístavního města si budou moci vyrábět vlastní elektřinu například pomocí střešních solárních panelů. Cílem je, aby nemovitosti produkovaly 30 procent elektřiny lokálně, s využitím sluneční či větrné energie nebo různými způsoby zužitkování nadbytečné energie.

Inteligentní síť také umožňuje elektřinu uchovávat v lokálních úložných jednotkách nebo odvádět zpět do sítě, ať už pro vlastní spotřebu, nebo k prodeji. Energetická spotřeba se tak sníží v době, kdy je cena elektřiny vysoká, a přesměruje se do období dne s nízkou sazbou a menším ekologickým dopadem.

Select region / language