Dny otevřených dveří v Operačním centru ABB

Pracujte na světových projektech

Operační centrum Evropa (EUOPC) je globálním inženýrským centrem ABB. Pravidelně pořádá Dny otevřených dveří v Ostravě, Plzni a nově také v Brně.

Tyto Dny jsou přednostně určeny pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia VŠB-TU Ostrava, Západočeské univerzity v Plzni a Vysokého učení technického v Brně se zaměřením na automatizaci, software, elektrické systémy a pohony, ale připojit se můžete prakticky odkudkoliv.

Select region / language