Voda a energie pro rozvojové země

Pitná voda z moře

ABB dodává soubor energeticky účinných řešení pro energetiku a automatizaci, který pomůže zajistit provoz největší továrny na světě zabývající se odsolováním mořské vody metodou reverzní osmózy (RO). Ta se v současnosti buduje v alžírském Oranu.

Účinnost řešení ABB je středobodem projektu, elektřina totiž představuje jeden z nejvyšších provozních nákladů, které jsou s odsolováním spojeny. Díky vyšší účinnosti procesu bude pitná voda cenově dostupnější.
 
Skoro celé Alžírsko se nachází v aridní oblasti, 80 procent země leží v pouštních oblastech s téměř nulovým množstvím dešťových srážek. Středozemní moře může představovat bohatý zdroj pitné vody, pokud je využitý spolehlivý a ekonomicky efektivní proces odsolování.
 
Odsolovací továrna Magtaa vyprodukuje denně 500 000 metrů krychlových pitné vody, což stačí na pokrytí spotřeby vody přibližně pěti milionů lidí. 
 

Přístup k elektřině

Program elektrifikace venkova „Přístup k elektřině“ spustila společnost ABB v roce 2002 v rámci své sociální politiky jako příspěvek ke společnému úsilí. V současné době se jedná o dva hlavní projekty. Jeden probíhá v pouštní oblasti indického Rádžasthánu, druhý, původní projekt v odlehlé části jižní Tanzánie.
 
Program v Indii byl zahájen v roce 2005, kdy byla solárními panely na výrobu elektřiny vybavena první vesnička. V současné době zahrnuje i několik dalších vesnic s 1 100 domácností, ve kterých žije více než 7 000 lidí. Náklady spojené s montáží panelů byly rovným dílem rozděleny mezi ABB, nevládní organizaci a vesničany.
 
V dalším partnerském projektu veřejných a soukromých subjektů v Tanzanii se společnost ABB spojila s místními orgány a Světovým fondem na ochranu přírody WWF. Jednalo se o zbudování dieselovým generátorem poháněné miniaturní rozvodné sítě, která zajišťuje vesnici Ngarambe každou noc elektřinu na čtyři hodiny. Elektřina nahradila tradiční, avšak dražší pohonnou látku, petrolej. Elektrifikace má v posledních letech hospodářské, sociální i ekologické přínosy.

Select region / language