Oznámení a souhlas se zpracováním osobních údajů

Den robotického svařování, 4. 6. 2019, Praha

Vaše osobní údaje

ABB s.r.o., se sídlem BB Centrum budova DELTA II, Vyskočilova 1561/4a, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 79391 (dále jen ABB s.r.o.), bude tzv. správce vašich osobních údajů – tato společnost řídí, jak se vaše osobní údaje používají, v souladu s tímto oznámením.

Co potřebujeme

Používáme osobní údaje, které jste uvedl prostřednictvím formuláře žádosti a následného procesu, abychom mohli zorganizovat Den robotického svařování. 

Proč to potřebujeme

Shromažďujeme od vás pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro organizaci Dne robotického svařování, který se koná 4. 6. 2019 v Praze: údaje poskytnuté při registraci, audio, video a fotografický záznam pro marketingové účely ABB.
Zaškrtnutím políčka "souhlasím" vyjadřujete souhlas s použitím fotografií nebo videozáznamů a zvukových záznamů s vaší osobou a jménem pro výše uvedené účely. Bezplatně postupujete společnosti ABB práva nutná k použití fotografie nebo video, na kterých jste vyobrazen, a vašeho zvukového záznamu pro výše uvedené účely, přičemž se zříkáte dalších nároků.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odesláním požadavku na privacy@abb.com

Co s údaji děláme  

V rámci zpracování údajů vaše osobní údaje sdílíme s těmito třetími stranami pro uvedené účely:
hotel, doprvaní společnosti a další agentury poskytující podporu k akci Den robotického svařování.
Vaše údaje jsou uchovávané v ABB Česká republika.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 2 let. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje bezpečně vymažeme.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo na:

 • •opravu chyb ve vašich osobních údajích nebo jejich aktualizaci,
 • •opis vašich osobních údajů, které máme,
 • •výmaz vašich osobních údajů, pro jejichž použití již nemáme oprávněný důvod,
 • převod vašich osobních údajů případnému jinému dodavateli,
 • •vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných důvodů (za předpokladu, že naše důvody pro zpracování nepřeváží případnou újmu na vašich právech na ochranu soukromí),
 • •omezit používání vašich osobních údajů po dobu vyšetřování stížnosti. 

Tyto požadavky můžete zaslat na emailovou adresu: privacy@abb.com. Za určitých okolností se může stát, že budeme potřebovat omezit výše uvedená práva za účelem ochrany veřejného zájmu (např. předcházení nebo vyšetření trestného činu) a našich zájmů (např. udržení právní výsady). 

Jestliže chcete vznést stížnost na způsobu zacházení s vašimi osobními údaji z naší strany, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Změny oznámení a souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změn v tomto oznámení a souhlasu v souladu s reflektováním novějších právních úprav, nebo implementací nových služeb.

 • Kontaktujte nás

  Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

  Kontaktujte nás
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na adrese: Cecilia.Buntova@cz.abb.com, tel. 735 158 981.
Select region / language