Starší řady měničů

Společnost ABB vyvinula model řízení životního cyklu zaměřený na poskytování proaktivního servisu, který nabízí maximální dostupnost a výkonnost výrobků. Fáze životního cyklu jsou: aktivní, klasická, omezená a zastaralá. Dostupnost jednotlivých služeb se mění podle fáze životního cyklu měniče. Tento model poskytuje nejen optimální podporu koncovým uživatelům, ale i hladký přechod k novým měničům při skončení životnosti stávajících měničů.

Stávající střídavé nízkonapěťové měniče

ACS50
ACS100/140/160
ACS200
ACS300/350
ACS400
ACS501/502/504/506
ACS601/604/607/624/627
ACV700 system drives
Sami A/B/C
Sami Flowstar
Sami Microstar
Sami Ministar
SAMI STAR

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents
Select region / language