Rodzaje partnerów ze względu na charakter działalności

Rozbudowana i zróżnicowana sieć partnerów oferuje więcej możliwości i dużą elastyczność w celu dostosowania odpowiednich usług do specyficznych wymagań biznesowych

Partnerzy są autoryzowani na podstawie wymagań stawianych różnym typom kanałów.

   

Rodzaj kanału Ukierunkowanie Autoryzacja ABB
Dystrybutor Availability Sprzedaż
Wsparcie (*)
Dystrybutor techniczny Product specialist Sprzedaż
Wsparcie
Serwis (*)
Inżynieria (*) 
Integrator systemów Hardware and
Software integration
Sprzedaż
Wsparcie
Serwis (*)
Inżynieria
Producent szaf sterowniczych i rozdzielnic Produkcja szaf sterowniczych i rozdzielnic Inżynieria
Dostawca usług serwisowych Usługi związane z zarządzaniem cyklem życia produktów Wsparcie
Serwis
Inżynieria(*) 

(*) Opcjonalnie

Select region / language