Pakiety napędowe z synchronicznymi silnikami reluktancyjnymi (SynRM)

Silniki reluktancyjne (SynRM) w pakiecie z przemiennikami częstotliwości oferują nowe, efektywne rozwiązanie dla układów napędowych. Zestawy mogą być zastosowane w wielu aplikacjach, od napędów przenośników, pomp, wentylatorów do nawet bardziej zaawansowanych układów. Oferują pełną kontrolę w całym zakresie prędkości, pełny moment od zerowej prędkości, a także lotny start. Raporty weryfikacyjne z badań laboratoryjnych (zgodne z EN 50598-2) pomagają w określeniu całkowitej sprawności układu napędowego i obliczeniu czasu zwrotu z inwestycji. Silniki o klasie sprawności IE4 zasilane z przemiennika częstotliwości zapewniają całkowitą sprawność zestawu wyższą niż IES2. 
Czym jest technologia SynRM?
Zalety pakietów SynRM
5 powodów aby wybrać ABB
Silniki SynRM zdobyły przewagę nad silnikami indukcyjnymi oraz silnikami z magnesami trwałymi dzięki ich udowodnionej niezawodności i wysokiej sprawności (bez zastosowania magnesów trwałych). Takie osiągnięcia umożliwia specjalna konstrukcja wirnika. Silniki SynRM wykorzystują taką samą konstrukcję stojana, jak silniki indukcyjne, natomiast ich wirnik jest zupełnie inny: nie zastosowano w nim uzwojeń, a jedynie spakietowane blachy ze specjalnie wyciętymi szczelinami powietrznymi. Podobnie jak w przypadku silników z magnesami trwałymi, silniki SynRM wymagają zastosowania przemiennika częstotliwości do jego sterowania.

Obsługa silników SynRM jest taka sama, jak silników indukcyjnych. Warsztaty nie muszą posiada specjalistycznych certyfikatów ani narzędzi, ponieważ w konstrukcji silnika nie występują magnesy trwałe. Brak magnesów również wpływa korzystnie na cenę silnika. Ze względu na brak zapotrzebowania na prąd magnesujący w wirniku pracuje on w niższej temperaturze, a co za tym idzie - mniej ciepła jest transportowane do całego silnika i łożysk.
  • Duża sprawność szczególnie przy częściowym obciążeniu
  • Niższa temperatura pracującego silnika
  • Silniki o sprawności super-premium IE4. Ten sam rozmiar i moc jak silników indukcyjnych.
  • Silniki o wysokiej wydajności. Nawet do dwóch rozmiarów mniejsze przy tej samej mocy lub większa moc przy tym samym rozmiarze. 
  • Zweryfikowana sprawność pakietów napędowych potwierdzona raportem z badań ukazującym wartości sprawności dla różnych punktów pracy.

Pakiety napędowe ABB z silnikami reluktancyjnymi (SynRM)

  1. Pełna kontrola silnika, od prędkości zerowej. Jeśli silnik elektryczny SynRM musi pracować w zakresie niskich prędkości (przykładowo: poniżej 40 obr./min) i jeśli przemiennik nie jest w stanie zapewnić sterowania o odpowiedniej jakości, układ napędowy może utknąć. Oznacza to, że może wystąpić przestój w aplikacji w trakcie rozwiązywania problemu. Napędy ABB umożliwiają płynne sterowanie silnikami SynRM nawet przy prędkościach bliskich zeru, co pozwala na wyeliminowanie tego typu problemów.
  2. Dla aplikacji stało- i zmienno-momentowych. Jest to niezmiernie istotne, jeśli zamierzasz wykorzystać pakiet napędowy w aplikacji o innej charakterystyce momentu niż kwadratowa. Napędy SynRM są odpowiednie nie tylko dla pomp i wentylatorów odśrodkowych. Nasze przemienniki udostępniają pełne możliwości sterowania silnikami SynRM również dla aplikacji stało-momentowych, takich jak: wytłaczarki czy przenośniki.
  3. Lotny start. Wszystkie nasze przemienniki sterujące silnikami SynRM mają możliwość przechwycenia wirującego silnika w locie. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas w przypadku, gdy taki rodzaj startu jest wymagany. 
  4. Dobór napędów. Procesy są różne, a każdy z nich ma swoje indywidualne wymagania dla napędu. Dlatego też oferujemy szeroki wachlarz przemienników częstotliwości mogących współpracować z silnikami SynRM.

  5. Raporty sprawności energetycznej. Sprawność energetyczna silnika wraz z przemiennikiem częstotliwości dla róznych punktów pracy jest niezwykle przydatną informacją, która może pomóc w oszacowaniu zużycia energii przez cały układ napędowy. Takie dane mogą być włączone do obliczeń całkowitej sprawności energetycznej maszyny, co jest istotne i określane przez normę europejską 50598-2. 

Select region / language