DriveAP

DriveAP jest narzędziem do tworzenia , dokumentowania, edycji oraz zapisu programów Programowania Adaptacyjnego oraz Multiblock. Programowanie adaptacyjne składa się z 15 bloków funkcyjnych i jest dostępne w standardowym oprogramowaniu przemienników serii ACS800. Aplikacja programowania Multiblock natomiast zawiera ponad 200 bloków funkcyjnych, a także bloki połączeń z magistralą PROFIBUS i bloki funkcji Wejść/Wyjść przemiennika.

DriveAP spełnia wymagania normy IEC 61131. Aby korzystać z tego narzędzia nie jest wymagane specjalistyczne doświadczenie w programowaniu, podstawowa wiedza w tym zakresie jest zupełnie wystarczająca.

Projekty Programowania Adaptacyjnego można zapisywać w formie plików lub wydruków na komputerze PC.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language