DriveMonitor

DriveMonitor jest programem narzędziowym współpracującym ze średnionapięciowymi przemiennikami częstotliwości ABB. Jest to inteligentny system monitorowania i diagnostyki, który udostępnia bezpieczny dostęp do napędu z każdego miejsca na świecie.

DriveMonitor umożliwia konfigurację, monitoring i diagnostykę przemienników częstotliwości ABB w czasie rzeczywistym, niezależnie od zaimplementowanej metody sterowania, tym samym dając możliwość podłączenia do instniejącej instalacji.

To opcjonalne narzędzie zawiera moduł sprzętowy, który może zostać zainstalowany w przemienniku, a także warstwę programową, która automatycznie zbiera i analizuje wybrane sygnały i parametry napędu.
Funkcje monitoringu długoterminowego dostarczają ważnych informacji na temat stanu sprzętu, akcji jakie należy podjąć oraz działania usprawniające funkcjonowanie systemu. Procedury diagnostyczne monitorujące mogą obejmować nie tylko przemiennik, ale również inne elementy.

Zalety:

  • Wczesna detekcja ewentualnych usterek, umożliwiająca uniknięcie kosztownych napraw
  • Redukcja krytycznych dla procesu błędów
  • Optymalizacja kosztów utrzymania urządzeń przez cały cykl ich życia
  • Długoterminowe statystyki dla optymalizacji wydajności procesu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language