FanSave

FanSave Energy Saving Calculation służy do porównywania sterowania pracą wentylatora za pomocą przemienników częstotliwości z tradycyjnymi metodami sterowania.

Oblicza oszczędności, jakie można osiągnąć zastępując regulację dławieniem przy pomocy przepustnicy, regulację kątem nachylenia wentylatora osiowego czy kierownicą wentylatora przez elektroniczną kontrolę prędkości za pomocą przemiennika częstotliwości ABB. Program FanSave przedstawia także dane finansowe dotyczące modernizacji układu sterowania oraz wskazuje przemiennik częstotliwości ABB odpowiedni dla danej aplikacji.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language