Manager napędów dla systemu SIMATIC

Manager napędów dla systemu SIMATIC (DM4S-01) jest narzędziem, które może być w prosty sposób zainstalowane w środowisku STEP 7 oraz TIA Portal. Wykorzystujethe interfejs TCI sterownika PLC SIMATIC do komunikacji z urządzeniami podłączonymi w sieci PROFIBUS lub PROFINET. 

Manager napędów dla środowiska SIMATIC oferuje kilka przydatnych, gotowych funkcjonalności, które upraszczają konfigurację przemienników częstotliwości ABB niskiego napięcia, pracujących wspólnie w sieci ze sterownikiem PLC SIMATIC S7. Główne cechy obejmują:  

  • Komunikację w sieci PROFIBUS i PROFINET (pojedynczy punkt dostępu)
  • Konfiguracja przeienników w trybie online i offline
  • Monitorowanie aktualnych danych napędów
  • Eksportowanie i importowanie dedykowanych dla napędów narzędzi komputerowych
  • Zapisywanie konfiguracji parametrów napędu za pomocą projektu SIMATIC PLC

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language