Przemysłowe pakiety napędowe do wież chłodniczych

Prostota. Niezawodność. Oszczędność energii.
Wszystko ma znaczenie.

Nasze pakiety napędowe, składające się z wolnoobrotowych silników i przemienników częstotliwości, do zastosowania w przemysłowych układach wież chłodniczych, pozwalają na zastąpienie skomplikowanego układu z silnikiem indukcyjnym i przekładnią mechaniczną, prostym zespołem napędowym umożliwiającym bezpośrednią instalację wentylatora na silniku. Takie rozwiązanie zapewnia wysoki moment przy niskich prędkościach, co jest wymagane w tego typu aplikacjach. Dzięki temu układ zawiera mniej elementów, wymaga mniej zabiegów konserwacyjnych, generuje mniej hałasu i redukuje ryzyko związane z awariami.

Nowoczesny zestaw napędowy silnika i przemiennika może być wykorzystany zarówno w mokrych, jak i suchych chłodniach kominowych, skraplaczach układów klimatyzacyjnych (ACC) oraz chłodzonych powietrzem wymiennikach ciepła (ACHE). 

Pakiety napędowe do wież chłodniczych znajdują zastosowanie w praktycznie każdej branży, od przemysłu chemicznego, ropy i gazu, energetyki, metalurgii po przemysł spożywczy.

Zalety pakietów
Cechy zestawów napędowych do wież chłodniczych
Cechy przemienników częstotliwości ACS880

Zalety pakietów napędowych ABB silników z przemiennikami częstotliwości do wież chłodniczych

Mniej elementów, mniej konserwacji, niższe ryzyko

 
 • Mniej prac konserwacyjnych i większa niezawodność dzięki możliwości wyeliminowania przekładni z układu napędowego, układu chłodzącego przekładnię, wału napędowego, sprzęgła i łożysk. Oznacza to brak potrzeby serwisowania przekładni, brak wycieków oleju, brak zanieczyszczeń chłodzonej wody oraz brak przestojów spowodowanych uszkodzeniem układu mechanicznego 
 • Ta sama technologia może być zaoferowana do konwencjonalnych układów o wymaganym większym zagęstnieniu mocy, gdzie silniki są zamontowane na łapach i tym samym wyeliminować przekładnie pasowe
 • Niższy poziom wibracji i hałasu
 • Oszczędność energii, zredukowany prąd startowy i zmniejszone naprężenia mechaniczne w trakcie całego cyklu rozruchowego. Napęd płynnie steruje prędkością borotową wentylatora, co jest ogromną zaletą w porównaniu do ukłądów z silnikiem zasilanym bezpośrednio z sieci
 • Funkcja zapobiegająca samoistnemu obracaniu się łopatek wentylatora podczas postoju
 • Uproszczony układ napędowy wymaga jedynie właściwego zamocowania wentylatora na wale silnika. Proces ten jest wspierany przez wyszkolony personel serwisowy, a dzięki globalnej obecności firmy ABB, nie ma znaczenia gdzie napęd jest zainstalowany.

Wolnoobrotowy silnik AC z magnesami trwały umożliwiający bezpośredni montaż wentylatora

 • Zaprojektowane do pracy w niesprzyjających warunkach zewnętrznych przy 100% wilgotności i środowisku chemicznym
 • Zapobiega dostaniu się wody do wewnątrz
 • Silniki dostępne z układem montażu kołnierzowego lub na łapach
 • Wznios wału, średnica i wymiary kołnierza montażowego pozwalają na bezpośrednią podmianę silnika za niektóre istniejące przekładnie mechaniczne
 • Lakier o wysokiej trwałości oraz syntetyczny smar
 • Łożyska o wydłużonej żywotności, przewyższającej L-10 100,000 godzin
 • Dla nowych lub modernizowanych systemów chłodni kominowych do 650 obr./min / 11,000 Nm

Charakterystyka silników

 • Podkładka wibracyjna występuje w standardzie w silnikach o rozmiarach FL58XX i jest opcjonalna w przypadku mniejszych urządzeń 
 • Termostaty w standardzie dla każdego silnika. Ich podłączenie jest wymagane, aby dochować gwarancji silnika. 
 • Uzwojenie stojana RTDs jest standardem dla silników w rozmiarze FL58XX i opcją w mniejszych silnikach
 • Silnik jest zabezpieczony przed przedostaniem się wody do jego środka dzięki zastosowaniu  uszczelnienia typu Inpro dla silników FL44XX i FL58XX oraz V-ring w mniejszych silnikach
 • Wielośrubowa tarcza łożyskowa po stronie przeciwnąpędowej zapewnia łatwą wymianę łożyska w razie potrzeby

Przemysłowe przemienniki częstotliwości ACS880

 • Łatwe w konfiguracji
 • Dzięki specjalnej funkcji programowej przemiennik utrzymuje silnik rozgrzany i suchy, co zapobiega wystąpieniu kondensacji w jego wnętrzu
 • Funkcja zapobiegająca samoistnemu obracaniu się łopatek wentylatora podczas postoju
 • Bezczujnikowe sterowanie silnikami z magnesami trwałymi - nie ma potrzeby stosowania enkodera lub resolwera
 • Wbudowana funkcja odladzania utrzymuje łopatki wentylatora w ciągłej gotowości do pracy
 • Przemiennik dostosowuje prędkość wentylatora do aktualnych potrzeb wynikających z zapotrzebowania ze strony procesu, co się przekłada na znaczące oszczędności energii i mniejsze zużycie elementów w porównaniu do konwencjonalnego rozwiązania z silnikiem zasilanym bezpośrednio z sieci
 • Specjalistyczne oprogramowanie do sterowania napędami w aplikacjach wież chłodniczych dostępne jest dla napędów naściennych ACS880-01 oraz modułów napędowych ACS880-04

Linki i pliki do pobrania

Select region / language