DriveAnalyzer

DriveAnalyzer je nový druh patentovaného SW nástroja na analýzu prevádzky frekvenčného meniča ACS800 ako aj analýzu využitia motora a charakteru mechanického zaťaženia na hriadeli motora. Program zozbierava údaje z meniča, analyzuje ich, vytvára grafy a reporty o výsledkoch.
Loading documents
Select region / language