DriveConfig

Nástroj DriveConfig je novým konfiguračným nástrojom pre frekvenčné meniče ABB série ACS55. Tento PC nástroj ponúka rýchle a bezpečné nastavenie parametrov a aktualizáciu softvéru bez pripojenia pohonu k zdroju napájania. Počas konfugurácie môžu meniče ostať v krabiciach, v ktorých boli dodané.

Loading documents
Select region / language