DriveMonitor

VN meniče od ABB sú dostupné spolu s DriveMonitor, monitorovacím a diagnostickým systémom, ktorý poskytuje bezpečný prístup k meniču odkiaľkoľvek na svete.

DriveMonitor umožňuje prístup k meniču v reálnom čase. Jeho úlohou je monitoring, konfigurácia a diagnostika meniča ABB bez ohľadu na implementovanú metódu jeho riadenia, čo umožňuje aj pripojenie už existujúcich inštalácií.
Tento voliteľný nástroj obsahuje hardvérový modul, ktorý sa dá nainštalovať vo vnútri meniča. Softvér zas automaticky zozbierava a analyzuje zvolené signály a parametre meniča.
Dlhodobé monitorovanie meniča prináša dôležité informácie o stave zariadenia, jeho zadaniach a potenciálnych možnostiach pre zlepšenie výkonnosti systému. Diagnostické postupy môžu zahŕňať nielen menič samotný ale aj ďalšie komponenty.

Výhody:

  • Skorá detekcia poruchy, ktorá predchádza nákladným opravám
  • Zníženie vážnych porúch, ktoré by ohrozili proces/výrobu
  • Optimalizácia nákladov na údržbu a jej efektívne plánovanie počas životnosti systému
  • Dlhodobá štatistika pre optimalizáciu výkonnosti systému
  • Jednoduchšia analýza príčiny, ktorá vedie ku kratšiemu času MTTR (stredná doba opravy)
Loading documents
Select region / language