DrivePM

DrivePM (Drive Parameter Manager) je PC nástroj pre:

  • vytváranie a editovanie parametrov meničov ACS150, ACS310, ACS320, ACS350, ACS355, ACS550 a ACH550 pre jednotku FlashDrop
  • prenášanie týchto parametrov medzi PC a FlashDrop
  • prenášanie šablón do FlashDrop
  • aktualizáciu FlashDrop firmware
Loading documents
Select region / language