DriveSize

DriveSize je PC program k uľahčeniu výberu optimálneho motora, frekvenčného meniča a transformátora. Rovnako môže byť DriveSize použitý na výpočet harmonických a na vytvorenie dokumentácie k dimenzovaniu. Obsahuje súčasnú verziu katalógu našich motorov a frekvenčných meničov.

K dispozícii sú dostupné dve verzie - jedna pre online užívateľov, druhú je možné nainštalovať na PC.

Súvisiace odkazy

Loading documents
Select region / language